Följ Bemanningsföretagen

Dokument

Presentationer vid seminarium om matchning 19 dec 2016

Samtliga presentationer från talare vid Almega och Ratios seminarium om matchning i teori och praktik: Finns enklare vägar till jobb?

Jobbet som bemanningskonsult - medarbetarundersökningen 2015

Totalt genomfördes 2397 intervjuer med webbundersökning via mail av Inizio. Undersökningen genomfördes under 2015. Resultaten ligger i linje med Bemanningsföretagens tidigare medarbetarundersökningar.

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

Dokument   •   2016-11-29 08:27 CET

Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2016; plus sju procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,6 miljarder kronor.

Vid vårt välbesökta seminarium om integration och arbetsmarknad i Finlandshuset i Stockholm presenterades rapporten "Vi gör det varje dag - vi sätter folk i arbete" och professor Sven-Olof Daunfeldts, HUI, forskning kring olika arbetsmarknadssektorer och integration. Här kan du ta del av hela presentationsmaterialet.

Bemanningsföretagens rapport om integration och arbete presenteras idag

Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete. Vi har tre viktiga förslag som skulle underlätta jobbet för företagen - och nyanlända.

Inbjudan "Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete" i pdf-format

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete? Vad fungerar? Vilka verktyg saknas? Vilka slutsatser går att dra? Hur ser framtiden ut? Välkommen till ett seminarium med bemannings- och rekryteringsbranschen om de utmaningar som utrikes födda möter på väg in på den svenska arbetsmarknaden

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Dokument   •   2016-06-16 14:36 CEST

Uppdaterade snabba fakta om auktoriserad vårdbemanning i Sverige.

Rapport första kvartalet 2016: Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb
Ny skrift från Henrik Bäckström

Ny skrift från Henrik Bäckström

Dokument   •   2016-06-02 13:56 CEST

Henrik Bäckströms nyskrivna pamflett "Det nya arbetets ekonomi" om den nya digitaliserade gränslösa arbetsmarknaden

Kvartalsrapport Q4 2015

Kvartalsrapport Q4 2015

Dokument   •   2016-03-09 11:34 CET

Industrin drar fortsatt starkt under kvartal fyra. I västra Sverige, som numera är den största regionen, ökade industribemanningen med hela 62 procent jämfört med motsvarande period året innan.