Följ Kompetensföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

bemanningsföretagen 100 bemanningsbranschen 74 bemanning 63 arbetsmarknaden 42 bemanningsföretagens kvartalsrapport 36 kvartalsrapporten 31 henrik bäckström 29 personaluthyrning 19 almega 18 rekrytering 17 inhyrda 17 omställning 16 kollektivavtal 16 bemanningsindikatorn 14 förbundsdirektör 13 omsättningsstatistik 9 bemanningsföretag 5 vårdbemanning 5 personalinhyrning 5 anställningsvillkor 5 auktorisation 5 lo 4 unionen 4 avtal 3 bemanningsbarometern 3 bemanningsdirektivet 3 bemanningsföretagens kritikerpris 3 hyrläkare 3 almedalen 3 kritikerpris 3 arbetsmarknad 3 jobbcoacher 3 pris 2 avtalsrörelse 2 arbetsförmedlingen 2 rapporter 2 eu-direktiv 2 Eva Domanders 2 eu 2 musiktävling 2 årsrapport 2 a-kassa 2 penetrationsgrad 2 konjunktur 2 mark levengood 2 stafettläkare 2 SKL 2 akademikerförbunden 2 jultävling 1 kritiker 1 allmänna villkor 1 anställd 1 sam dandemar 1 per bardh 1 polisanmälning 1 märket 1 arbetsförmedlingslagen 1 darko davidovic 1 garantilön 1 uthyrningslagen 1 IVO 1 konstruktiv kritik 1 wadensjö 1 vårdinhyrning 1 Annika Strandhäll 1 upplysningspriset 1 kvartalrapport 1 akademikerna 1 Bemanningsgalan 1 Ann-Kari Edenius 1 sverigedemokraterna 1 prisutdelning 1 tävling 1 akademiker 1 socialdemokraterna 1 utveckling 1 film 1 lärare 1 arbetsmiljö 1 statistik 1 kvartalsrapport 1 integration 1 nyanlända 1 medarbetarundersökning 1 if metall 1 svt 1 jubileum 1 arbetsmarknadsminister 1 ekonom 1 kandidater 1 polisanmälan 1 regeringen 1 arbetsförmedling 1 jobbcoach 1 nominering 1 julsånger 1 lo-förbunden 1 avtal 2010 1 landstingen 1 tjänstemän 1 inhyrd personal 1 arbetsmiljöverket 1 ekonomer 1 läkarbemanning 1 fredsplikt 1 lika lön 1 bemanningskonsulter 1 bärplockare 1 bemanningssföretagen 1 uppdrag granskning 1 sångtävling 1 rättighet 1 inhyrning 1 föräldralön 1 sven-erik österberg 1 nsd 1 hillevi engström 1 Visa alla taggar
Kvartalsrapport Q3 2015: Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Kvartalsrapport Q3 2015: Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 08:00 CET

Bemanningsbranschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället.Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten att knäcka.

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2015 11:00 CEST

Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern.

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 13:05 CEST

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2015 09:00 CET

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2014 12:25 CET

Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2014 09:00 CEST

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

Media no image

Bemanningsbarometern – Q2 2014 - Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2014 09:15 CEST

Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge för bemanningsföretagen framgår av Bemanningsbarometern Q2 2014.

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2014 15:20 CET

Första kvartalet 2014 – fortsatt ljus framtidssyn på bemanningsmarknaden.

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2013 09:03 CET

Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 – Återhämtningen fortsätter. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. (Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.)

Media no image

Bemanningsbarometern Q2 2013 - Bemanningsföretagen opimistiska, trots lägre efterfrågan

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2013 07:50 CEST

Under andra kvartalet 2013 väntar sig hälften av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 43 procent räknar med att den ska ligga kvar på samma nivå och 7 procent väntar sig en minskning. Nettotalet hamnar på 43 vilket är en betydlig högre nivå än utfallet under första kvartalet som låg på -39.

Bemanningsbarometern Q1 2013: Stabilt men med smolk i bägaren

Bemanningsbarometern Q1 2013: Stabilt men med smolk i bägaren

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2013 14:20 CET

Under första kvartalet 2013 räknar de svenska bemanningsföretagen sammantaget med en något bättre utveckling, om än fortfarande negativ. 60 procent kalkylerar med en oförändrad efterfrågan, medan 18 procent väntar sig en ökning och 20 procent en minskning. Siffrorna är stabila, men på en låg nivå.

Media no image

Bemanningsbarometern Q1 2011: Branschen är glödhet och ger jobb åt allt fler

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2011 08:00 CET

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

Media no image

Bemanningsbarometern Q4 2010: Personal sökes!

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2010 08:00 CET

Brist på arbetskraft är enligt en fjärdedel av företagen främsta hindret för att kunna utöka verksamheten när kunderna efterfrågar bemanningsföretagens tjänster. 87 procent av bemanningsföretagen planerar att anställa under årets sista kvartal.

Media no image

Bemanningsbarometern Q2 ser ljust på framtiden

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2010 08:00 CEST

När Bemanningsföretagen för första gången ger ut Bemanningsbarometern är den förväntade utvecklingen väldigt positiv. 91 procent av bemanningsföretagen förväntar sig ökad efterfrågan och fler jobb under andra kvartalet 2010.