Följ Kompetensföretagen

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 16:42 CET

På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen under 4 kvartalet 2014. Samtidigt tydliggörs branschens viktiga roll. Bemanningsbranschens spetskompetens, matchning, är central på dagens arbetsmarknad.

–Oberoende av om kunderna upplever dåliga tider, goda tider eller inte ser någon konjunkturriktning som helst anlitas dessa tjänster, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Visserligen har försäljningen bromsat in under året som gått, men har etablerat sig på en jämn nivå.

Bemanningsbranschen ger företag och offentlig verksamhet effektiva möjligheter att hantera sina variationsbehov samtidigt som osäkra påhuggsjobb trängs undan.

-Den kommande höjningen av arbetsgivaravgiften för unga och äldre behöver pareras med andra och nya offensiva närings- och finanspolitiska insatser, säger Henrik Bäckström. Det är inte rimligt att anställda utsätts för alltför stora indirekta skatter, avgifter och pålagor.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Bemanningsbranschen anställer 66 procent fler personer födda utanför EU än på arbetsmarknaden totalt. Andelen ungdomar inom branschen är tre gånger så hög som på den totala arbetsmarknaden.

Alltför många befinner sig fortfarande i utanförskap, och sett ur europeiskt perspektiv används svenska bemanningsbranschen, den tydligaste vägen in på arbetsmarknaden, bara till en del av sin kapacitet. Endast 1,5 % jobbar inom bemanning i Sverige medan andelen i Europa i snitt är dubbelt upp.

Omställning ökade mest

Omställning var det tjänsteområde som med 25,1 procent ökade mest i jämförelse med motsvarande kvartal 2013. En ökande omställning är ett tecken på en arbetsmarknad som inte står stadigt. Rekrytering ökade med 5,9 procent. Uthyrning ökade med 0,9 procent, men är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Det fjärde området, entreprenad, ökade sim omsättning med 13,4 procent.

Industri och tillverkning största yrkesområde

Av de 13 yrkesområden som rapporteras in till Kvartalsrapporten var Industri/Tillverkning störst med 25 procent av omsättningen under sista kvartalet 2014. Tillsammans med Lager/Logistik (17 procent), Kontor/Administration (14 procent) och Ekonomi/Finans (9 procent) utgör Industri/Tillverkning 66 procent av bemanningsbranschen.

Starkast utveckling i södra Sverige

Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 10,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013. Sett till omsättning per region är Stockholm fortfarande störst med 31 procent av den nationella omsättningen under fjärde kvartalet 2014. Därefter följer västra Sverige med 26 procent av omsättningen. Norra Sverige stod för den svagaste utvecklingen, och minskade med 6,1 procent.

Om statistiken

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport består av insamling och redovisning av branschstatistik för bemanningsföretag och utförs av Inquiry Financial. Insamlingen sker på kvartalsbasis, 4 gånger per år. Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn. 

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav 475 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se