Följ Kompetensföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

bemanningsföretagen 100 bemanningsbranschen 74 bemanning 63 arbetsmarknaden 42 bemanningsföretagens kvartalsrapport 36 kvartalsrapporten 31 henrik bäckström 29 personaluthyrning 19 almega 18 rekrytering 17 inhyrda 17 omställning 16 kollektivavtal 16 bemanningsindikatorn 14 förbundsdirektör 13 omsättningsstatistik 9 bemanningsföretag 5 vårdbemanning 5 personalinhyrning 5 anställningsvillkor 5 auktorisation 5 lo 4 unionen 4 avtal 3 bemanningsbarometern 3 bemanningsdirektivet 3 bemanningsföretagens kritikerpris 3 hyrläkare 3 almedalen 3 kritikerpris 3 arbetsmarknad 3 jobbcoacher 3 pris 2 avtalsrörelse 2 arbetsförmedlingen 2 rapporter 2 eu-direktiv 2 Eva Domanders 2 eu 2 musiktävling 2 årsrapport 2 a-kassa 2 penetrationsgrad 2 konjunktur 2 mark levengood 2 stafettläkare 2 SKL 2 akademikerförbunden 2 jultävling 1 kritiker 1 allmänna villkor 1 anställd 1 sam dandemar 1 per bardh 1 polisanmälning 1 märket 1 arbetsförmedlingslagen 1 darko davidovic 1 garantilön 1 uthyrningslagen 1 IVO 1 konstruktiv kritik 1 wadensjö 1 vårdinhyrning 1 Annika Strandhäll 1 upplysningspriset 1 kvartalrapport 1 akademikerna 1 Bemanningsgalan 1 Ann-Kari Edenius 1 sverigedemokraterna 1 prisutdelning 1 tävling 1 akademiker 1 socialdemokraterna 1 utveckling 1 film 1 lärare 1 arbetsmiljö 1 statistik 1 kvartalsrapport 1 integration 1 nyanlända 1 medarbetarundersökning 1 if metall 1 svt 1 jubileum 1 arbetsmarknadsminister 1 ekonom 1 kandidater 1 polisanmälan 1 regeringen 1 arbetsförmedling 1 jobbcoach 1 nominering 1 julsånger 1 lo-förbunden 1 avtal 2010 1 landstingen 1 tjänstemän 1 inhyrd personal 1 arbetsmiljöverket 1 ekonomer 1 läkarbemanning 1 fredsplikt 1 lika lön 1 bemanningskonsulter 1 bärplockare 1 bemanningssföretagen 1 uppdrag granskning 1 sångtävling 1 rättighet 1 inhyrning 1 föräldralön 1 sven-erik österberg 1 nsd 1 hillevi engström 1 Visa alla taggar
Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex - Årsrapport 2013

Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex - Årsrapport 2013

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2014 16:41 CET

Bemanningsbranschen går mot allt längre och mer komplexa uppdrag. I Årsrapporten över bemanningsbranschen för 2013 beskrivs hur utvecklingen för branschen varit avseende antal anställda, omsättning och penetrationsgrad.

Bemanningsindikatorn Q4 2013 - En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

Bemanningsindikatorn Q4 2013 - En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2014 10:41 CET

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av ett väl fungerande samhälle med en konkurrenskraftig industri. Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i branschen och under sista kvartalet 2013 omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året.

36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2014 15:34 CET

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. Bemanningsbranschens internationella organisation presenterar aktuella fakta om branschen.

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Bemanningsbarometern – Q1 2014

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2014 15:20 CET

Första kvartalet 2014 – fortsatt ljus framtidssyn på bemanningsmarknaden.

Media no image

Bakläxa för landsting – fel att hindra vårdinhyrning

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2014 10:55 CET

Västra Götalandsregionen försökte försvåra inhyrning av vårdpersonal genom användande av karensregel. Detta ogillas av Förvaltningsrätten. Landstingets agerande strider både mot upphandlingsreglerna och mot bemanningsdirektivet. Därtill har karensreglerna redan avskaffats i svensk lag. Den svenska vården står inför stora utmaningar. Bemanningsföretagen är en del av lösningen på dessa uppgifter.

Media no image

En effektivare arbetsförmedling genom att ta till vara på branscherfarenhet

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2014 13:30 CET

Arbetsförmedlingen har inhämtat synpunkter från branschens aktörer för att kunna utveckla och förbättra sina tjänster. Almega har i samarbete med bland annat Bemanningsföretagen lämnat sina synpunkter på förnyat arbetssätt och förslag till utveckling.

Bemanningsindikatorn – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Bemanningsindikatorn – en växande nyckelfunktion på arbetsmarknaden, visar färsk statistik

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2013 09:53 CET

Det osäkra konjunkturläget innebär att företag och organisationer minskar sin personalstyrka och rekryterar mindre, men fortsätter att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare. Detta framkommer i färsk statistik från Bemanningsföretagen, där det framgår att branschen växer.

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2013 11:25 CET

Socialdemokraterna och LO har presenterat ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet. Detta gäller bland annat för bemanningsföretagen, där tryggheten för 60 000 helårsanställda står på spel.

Media no image

Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2013 09:31 CET

Bemanningsföretagen har välkomnat och samarbetat i den granskning som Arbetsmiljöverket gjort av in- och uthyrning av arbetskraft. Arbetsmiljöverkets projektrapport innehåller många brister och felaktigheter. Bemanningsföretagen pekar i sin svarsinlaga på flera felaktigheter och lyfter fram flera konkreta förbättringsförslag samt vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden.

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2013 09:03 CET

Bemanningsbarometern för fjärde kvartalet 2013 – Återhämtningen fortsätter. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet. (Bemanningsbarometern visar vad ett stort antal bemanningsföretag anser om det rådande kvartalet och utsikter inför det nästkommande vad gäller efterfrågan och antal anställda.)

Media no image

Bemanningsindikatorn Q2 2013 - Avmattningen klingar av för bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2013 07:45 CEST

Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet. Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången. Branschen fortsätter att öka i norra Sverige, och man ser även en ökning av entreprenader, det vill säga att bemanningsföretagen helt ansvarar för delar av kundens verksamhet.

Media no image

Bemanningsföretagen har tecknat avtal med Unionen

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2013 09:15 CEST

Bemanningsföretagen har tecknat treårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 6,8 procent över tre år omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer det så kallade märket. Avtalet innehåller ej avsättning till delpension. Avtalet förutsätter individuell lönesättning. Utrymmet för lönehöjningar är 2 procent i år, 2,3 procent 2014 och 2,5 procent 2015.

Bemanningsindikatorn Q1 2013 - Upp för bemanningsbranschen i norra Sverige, i övrigt ovisst

Bemanningsindikatorn Q1 2013 - Upp för bemanningsbranschen i norra Sverige, i övrigt ovisst

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2013 09:06 CEST

– Samtliga indikatorer visar under det första kvartalet på ett ovisst tillstånd i ekonomin för bemanningsbranschen. Det är dock viktigt att notera att det kvartal vi jämför med förra året var ett av de bästa genom tiderna, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

En hjälte för bemanningsbranschens anställda belönad

En hjälte för bemanningsbranschens anställda belönad

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2013 14:47 CEST

Johan Möller, 27 år, från Karlskrona belönades under gårdagkvällen med Bemanningsföretagens kritikerpris 2013. Han mottog publikens jubel på Bemanningsföretagens årliga gala, och blev kallad för "en hjälte för bemanningsbranschens anställda" efter att ha drivit och vunnit en rättsprocess mot Unionens a-kassa.

Media no image

Vinnare av Bemanningsföretagens kritikerpris 2013 utsedd

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2013 14:03 CEST

2013 års vinnare av Bemanningsföretagens kritikerpris är Johan Möller, 27 år, från Karlskrona. Johan Möller har drivit och vunnit en rättsprocess mot Unionens a-kassa. Domen innebär det självklara att bemanningsanställda nu äntligen har rätt till a-kassa på samma villkor som alla andra på arbetsmarknaden.

Media no image

Ännu ett Almegaförbund träffar avtal med Akademikerna

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2013 14:57 CEST

Bemanningsföretagen inom Almega har tecknat treårsavtal med Akademikerförbunden om fortsatt lokal lönebildning i bemanningsbranschen. Avtalet är treårigt och följer det så kallade märket.

Media no image

Bemanningsbarometern Q2 2013 - Bemanningsföretagen opimistiska, trots lägre efterfrågan

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2013 07:50 CEST

Under andra kvartalet 2013 väntar sig hälften av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 43 procent räknar med att den ska ligga kvar på samma nivå och 7 procent väntar sig en minskning. Nettotalet hamnar på 43 vilket är en betydlig högre nivå än utfallet under första kvartalet som låg på -39.

Media no image

Nätt minskning för bemanningsbranschen 2012

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2013 07:59 CEST

Under 2012 har 135 000 personer någon gång varit anställda i ett bemanningsföretag. – Ett i princip oförändrat läge för branschen jämfört med föregående år, och i linje med tjänstesektorns utveckling i stort, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Media no image

Påminnelse: Nominera till Bemanningsföretagens kritikerpris

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2013 08:01 CEST

Nu är det dags att nominera kandidater till Bemanningsföretagens kritikerpris. Politiker, journalister och andra opinionsbildare som bidrar med konstruktiv kritik kan vara lämpliga kandidater till priset, som delas ut vid Bemanningsföretagens galakväll den 21 maj 2013. Senast den 8 april måste vi ha din nominering!

Media no image

Ekonomer trivs i bemanningsbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2013 07:45 CET

För många ekonomer innebär bemanningsbranschen både en väg in på arbetsmarknaden och ett sätt att ytterligare bygga på sina erfarenheter genom att byta uppdrag. Och de trivs på jobbet. För flera leder inhyrningen till anställning hos kundföretagen, medan andra gillar variationen och helst går vidare till nya uppdrag. Detta visar en ny rapport från Bemanningsföretagen.