Följ Bemanningsföretagen

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 07:30 CEST

Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Globala upphandlingar landar i svenska företag och bemanningsbranschens personalstrategiska funktioner efterfrågas som helhetslösningar i kundföretagen. I Bemanningsföretagens första Kvartalsrapport för 2015 är det strukturomvandling snarare än konjunkturläge som markeras.

Rapporten visar en positiv tillväxt med 10,6 procent under det första kvartalet 2015, jämfört med samma period förra året. Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2015 till 5,7 miljarder kronor.

– Den strukturomvandling som präglar det globala samhället bevisas i bemanningsbranschen, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. On demand-tjänster trissar upp förväntningar på service och tillgodosedda behov, öppet 8-16 måndag till fredag med utkörning på ”tjänstetid” är inte längre fullgott. Det ska vara 24/7, och där är bemanningspersonal en del av lösningen.

De snabba förändringarna ger bemanningsbranschen roller av skiftande karaktär. För de anställda fungerar den som en brygga, både in på arbetsmarknaden och sedan sömlöst vidare från arbetsplatser med minskat arbetskraftsbehov till företag med vakanser, allt under kollektivavtalsreglerade former. De som står längst från arbetsmarknaden, som unga och utlandsfödda, får ge prov på sin anställningsbarhet via branschens matchningsexperter.

- Bemanningsbranschen löser de utmaningar som kundföretagen står för idag i fråga om personalförsörjning i både tuffa och goda tider, som MSP (Managed Service Provider), spindeln i nätet som koordinerar alla andra leverantörer som konsulter, specialister och så vidare. Vi ser även tjänsten RPO (Recruitment Process Outsourcing), då bemanningsföretaget agerar HR-avdelning. Bemanningsbranschen står för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad för alla parter. Den är arbetsmarknadens hjälpande hand, både för företag och individer.

Omställning ökar fortfarande mest
Under första kvartalet i år ökade omställning med 47.3 procent jämfört med samma period 2014, vilket ska tolkas som att arbetsmarknaden inte står riktigt stabilt. Rekrytering ökade med 26,6 procent från föregående år och Entreprenad ökade med 18,8 procent från föregående år. Uthyrning ökade med 8,4 procent och är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen.

Industri och tillverkning största yrkesområde
Kontor/Administration och ekonomi/Finans står för 14 respektive 10 procent av omsättningen. It står för 13 procent medan teknik står för 5 procent av omsättningen. De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 24 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 17 procent av omsättningen.

Södra Sverige fortsatt starkast
Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 23,9 procent jämfört med första kvartalet 2014. Mellansverige ökade med 14,6 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 3,9 procent. Stockholm ökade med 9,5 procent och Västra Sverige ökade med 4,6 procent. Värt att tänka på rörande regional statistik är till exempel att om ett företag startar eller avslutar verksamhet inom ett visst område eller i en viss region lämnar det också tydliga spår i statistiken genom stora procentuella ökningar eller minskningar i omsättningen

Om statistiken
Bemanningsföretagens Kvartalsrapport består av insamling och redovisning av branschstatistik för bemanningsföretag och utförs av Inquiry Financial. Insamlingen sker på kvartalsbasis, 4 gånger per år. Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
070-345 69 68 
henrik.backstrom@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
070-345 68 95
cecilia.malmstrom@almega.se

Bemanningsbranschen satte drygt 167 000 personer i jobb under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav drygt 480 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsbransch satte drygt 167 000 personer i jobb under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav drygt 480 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se