Följ Kompetensföretagen

Kvartalsrapport Q4 2015: Bemanningsbranschen följde industrin

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2016 11:38 CET

Vi kan se bakåt på ett starkt 2015. I det fjärde kvartalet ökade åter omsättningen – nu med 17 procent. Totalt för året ökade omsättningen med 15 procent till rekordhögsta knappa 25 miljarder för de 35 största företagen som ingår i kvartalsrapportens urval. Tilläggas bör att vi idag har totalt 568 medlemsföretag, av vilka många förstås är mycket små. Det finns dock ett antal som snart platsar in på listan.

Bemanningsbranschen följde industrin 2015

Industrin drar fortsatt starkt under kvartal fyra. I västra Sverige, som numera är den största regionen, ökade industribemanningen med hela 62 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ser vi till hela riket under 2015 ökade industrin med 22 procent, tätt följd av Ekonomi & Finans på 17 procent, IT 17 procent och Lager & Logistik 18 procent. Vi kan också notera att rekryteringsuppdragen ökade.


-Det är ingen tvekan om att våra bemanningsföretag blir allt mer av helhetsleverantörer av HR-tjänster till sina kunder oberoende av hur tjänsterna ser ut, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.


-Nästa stora utmaning blir att hjälpa de nyanlända 100 000-tals människor i behov av hjälp och stöd till jobb, så att de ånyo kan komma igång med sina liv. Det behövs dock några rejäla krafttag från såväl politiker som våra fackliga vänner för att åstadkomma regeländringar som får fart på hjulen och gör det enklare och smidigare att anställa.
Idag är det de facto bemanningsbranschen som är arbetsmarknadens anställningsmaskin i första hand. I senare steg blir individerna anställda hos kunderna, men innan det sker så krävs ett antal steg in på arbetsmarknaden.


-Bemanningsbranschen gör väldigt mycket när det gäller att få människor i jobb, men dagens och morgondagens utmaningar kommer att kräva långt mer än dagens omfattning på verksamheten, säger Henrik Bäckström.

Starkast utveckling i södra Sverige

Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under fjärde kvartalet 2015. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 31,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Västra Sverige ökade med 30,9 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 2,5 procent. Mellansverige ökade med 9,4 procent och Stockholm ökade med 7,8 procent.

Uthyrning störst

Under fjärde kvartalet 2015 ökade omsättningen i Rekrytering med 36,6 procent. Omställning ökade med 18,4 procent från föregående år och Uthyrning ökade med 17,7 procent från föregående år. Entreprenad minskade med 4,4 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 88 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 4,8 procent följt av Omställning på 3,7 procent och Rekrytering på 3,5 procent.

Industri/Tillverkning störst yrkesområde

De till omsättningen största yrkesområdena under fjärde kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 19 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 12 respektive 10 procent av omsättningen.

Om statistiken

Statistiken utgår från ett urval bestående av Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2014. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsbransch satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning (153 000), omställning (28 000) och direkta rekryteringar (22 000).

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 560 medlemsföretag, varav drygt 500 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument