Följ Bemanningsföretagen

Kvartalsrapport Q3 2015: Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2015 08:00 CET

Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den snabbrörliga, globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten för svenska företag att knäcka. Branschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället.

-Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp bemanning ofta associeras med, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Nya tjänster har utvecklats och griper över allt fler funktioner, levererar allt större lösningar på arbetsmarknaden - bemanningsbranschen utgör kärnan i arbetsmarknadens ekosystem.

Branschen har utvecklat och förfinat strukturerade och avancerade IT-system för hanteringen av anställningskontrakt, löner, förmåner, arbetade timmar, semestrar och andra administrativa delar som man nu levererar till kund. Med hjälp av bemanningsföretagens integrerade IT-system för att effektivt hantera alla HR-processer kan kundföretagen i sin tur fokusera på sin kärnkompetens och därmed öka sina chanser för tillväxt.

-Bemanningsbranschen har expertisen och systemen, säger Henrik Bäckström. Nätverk, processer, kompetensvalidering, analysverktyg och vana gör branschen till absoluta hovleverantörer av personal och HR-system i alla led.

Starkast utveckling i södra Sverige
Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under tredje kvartalet 2015. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 29,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Västra Sverige ökade med 24,3 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 1,3 procent. Mellansverige ökade med 15,3 procent och Stockholm ökade med 6,3 procent.

Uthyrning störst
Under tredje kvartalet 2015 ökade omsättningen i Omställning med 57,9 procent. Rekrytering ökade med 30,1 procent från föregående år och Uthyrning ökade med 16,5 procent från föregående år. Entreprenad minskade med 16,1 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 90 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 4,3 procent följt av Omställning på 3,6 procent och Rekrytering på 2,4 procent.

God tillväxt inom Industri/Tillverkning
De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 28 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 20 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 12 respektive 9 procent av omsättningen.

-På en alltmer snabbrörliga arbetsmarknad skapar, utvecklar och bevarar bemanningsbranschen goda affärer och trygga arbetstillfällen, säger Henrik Bäckström. Det är vi stolta över.

Om statistiken
Statistiken utgår från ett urval bestående av Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2014. Med andra ord omfattar

Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.

Bemanningsbransch satte drygt 167 000 personer i jobb under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav drygt 480 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument