Följ Bemanningsföretagen

Kostnadseffektivt med inhyrda medarbetare – Kommentar till SVT Rapports reportage

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 14:01 CEST

Vårdbehovet i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som det råder akut kompetensbrist. Landstingen brottas med arbetsmiljöfrågor som övertider och utbrändhet. Inhyrd kompetens är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård, men vissa offentliga upphandlingar är bristfälliga och landstingen har inte handlat upp rätt mix av leverantörer och kompetens. Vi vill bidra till ordning och reda, minskade kostnader och ökad patientsäkerhet säger Eva Domanders, styrelseordförande Bemanningsföretagen.

I SVT :s bevakning har det framkommit uppgifter om att bemanningsföretag inte svarar på avrop och istället erbjuder sina tjänster utanför avtal. Eva Domanders, styrelseordförande i Bemanningsföretagen kommenterar.

 • -Vi för dialog med SKL och landstingen för att få fram upphandlingar som skapar mer förutsägbarhet och stabilitet i vården. I det läge som råder, med kompetensbrist och ett stort vårdbehov, är inhyrning av kompetens en del av lösningen på vårdkrisen, säger Eva Domanders, Styrelseordförande i Bemanningsföretagen.

Bemanningsföretagen har en pågående dialog med SKL om hur omfattande köp utanför ramavtal kan motverkas. Baserat på SVT:s siffror går idag mindre än 1 procent av landstingens personalkostnader till inhyrning utanför ramavtal. Två procent av landstingens personalkostnader för hälso- och sjukvård går till inhyrning inom ramavtal. 96,4 procent av personalkostnaderna är kostnaden för landstingens direktanställda.

Köp utanför ramavtalen har flera orsaker. Dels har landstingen inte tagit höjd för det ökande vårdbehovet och man har heller inte handlat upp rätt mix av leverantörer och kompetens.Därför måste tydliga standarder och riktlinjer utvecklas för att säkerställa att upphandlingarna utformas efter landstingens behov.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att inhyrda medarbetare är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård. Det visar jämförelser av timkostnader baserade på statistik från SKL, landsting och bemanningsföretag. En inhyrd läkare träffar oftast dubbelt så många patienter som den ordinarie läkaren och inhyrda sjuksköterskor ser till att avdelningar kan hållas öppna och operationer utföras.

 • Vårdbemanning bidrar till att vårdplatser hålls öppna och att operationer genomförs som planerat, det är viktigt för patientsäkerheten. Alternativet är ofta ingen vård alls. Branschen ser till att människor får vård och omsorg. Samtidigt den är en uppskattad arbetsgivare. Bemanningsföretag får många medarbetare att stanna inom vården, det är jag stolt över, säger Eva Domanders, Styrelseordförande i Bemanningsföretagen.

Fakta vårdbemanning:

 • Vårdbehovet har ökat snabbt med fler som behöver vård och en åldrande befolkning.
 • Stor kompetensbrist råder, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin
 • Var tionde sjukhussäng står tom p.g.a. bristande bemanning
 • Landstingen har inte tagit höjd för det ökande behovet i sin planering och budgetering
 • Inhyrning av medarbetare står för 3,6 procent av vårdens totala personalkostnader
 • Den totala personalkostnaden för hälso- och sjukvård 2016 uppgick enligt SKL till 128 miljarder. 96,4 procent av dessa kostnader går till att direktanställda i landstingen.
 • Drygt 2 procent går till inhyrning via upphandlade ramavtal.
 • 1 procent går till köp utanför ramavtal i direktupphandlingar.
 • 5 500 personer uppskattas vara helårsanställda inom vårdbemanning. Den största gruppen är sjuksköterskor, men här finns även t ex läkare, undersköterskor, psykologer, chefer, assistenter och administratörer
 • 60 procent av de bemanningsanställda har tackat nej till anställning hos kund
 • Nio av tio anställda inom vårdbemanning trivs på jobbet och skulle rekommendera det till andra
 • 100 procent av alla medarbetare i auktoriserade bemanningsföretag har kollektivavtal

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

Word-dokument