Följ Bemanningsföretagen

Kommentar till regeringens budgetproposition: Glädjande att regeringen gör anställningsstöden användbara för bemanningsföretag

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 12:59 CEST

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör

Bemannings- och rekryteringsföretags spetskompetens är att matcha rätt person till rätt jobb. Våra medlemmar matchar människor i jobb varje dag. Bemanningsföretagen vill ta större ansvar för integrationen på arbetsmarknaden och för de människor som söker sig till Sverige.

Det är därför som vi med glädje noterar att regeringen lyfter fram bemanningsföretag och matchningsaktörer i höstens budgetproposition.

Förändringarna i anställningsstöden förbättrar bl.a. förutsättningarna för bemanningsföretag och matchningsaktörer att anställa personer med svårbedömd kompetens, t.ex. nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Många bemanningsföretag har goda förutsättningar att identifiera dessa personers kompetens och tillhandahålla nödvändig kompetensutveckling inför uthyrning till kundföretaget. Att förbättra förutsättningar för bemanningsföretag och andra matchningsaktörer kan därför bidra till att skapa enklare vägar till jobb för dessa grupper.”

Bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men var under 2015 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har själv identifierat läget som akut när det gäller svårigheterna för flyktinginvandrare med dålig utbildning att få jobb. Under slutet av 2016 gick antalet utrikes födda arbetslösa för första gången om antalet inrikes födda arbetslösa. Detta trots att utrikes födda bara utgör omkring en femtedel av arbetskraften.

Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. De har också fler arbetsgivarkontakter i både privat och offentlig sektor än någon annan aktör – Arbetsförmedlingen inkluderad. Vi ser nu fram emot att få regeringens förtroende att göra det vi gör bäst: bidra till samhällsnytta och sätta folk i arbete!

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen 

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se