Följ Bemanningsföretagen

Kommentar till IF Metall och LO-förbundens förhandlingsbud för en tryggare arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 13:18 CET

tf Förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja

Bemanningsföretag och den svenska bemanningsmodellen bidrar till trygghet på den svenska arbetsmarknaden. Den erbjuder långa uppdrag för företagen och trygghet och tillsvidareanställningar för de anställda. Att omreglera genom begränsningar skulle få långtgående och negativa konsekvenser för både industrin och dess medarbetare.

IF Metall och LO skriver i ett pressmeddelande att ”Kontinuerlig kompetensutveckling, bättre omställningsmöjligheter och att inhyrda inte permanentas i bemanningen är viktiga frågor i förhandlingarna om trygghet och omställning.”

Det finns inga permanenta jobb på en modern arbetsmarknad. Men i bemanningsföretag finns en grupp som arbetar länge som inhyrda inom industrin. Dessa personer har en trygg och kollektivavtalad tillsvidareanställning hos bemanningsföretaget. Om uppdraget tar slut har de garantiersättning tills de placeras på nästa jobb. Det rör sig således om trygga tillsvidareanställningar där de anställda trivs.

Bemanningskonsulter är en del av den svenska bemanningsmodellen som står för trygga jobb med långa uppdrag och fler tillsvidareanställningar, något som vi under lång tid utvecklat i samverkan med facken och arbetsgivarna. Det är de långa uppdragen som möjliggör trygga och långa anställningar. Om man skulle tidsbegränsa uppdragen skulle det skapa ökad otrygghet och osäkerhet för både företag och anställda. Bemanningsanställda har för övrigt redan trygghet och goda omställningsmöjligheter hos sitt bemanningsföretag.

I rapporten Anställningsformer år 2014 har LO beskrivit bemanningsföretagen på följande sätt: ”Det kan dock antas att bemanningsbranschen bidrar till att minska andelen tidsbegränsade anställningar något med tanke på att inhyrning av personal ofta är ett alternativ för en arbetsgivare till att göra en tidsbegränsad anställning i egen regi.

Drygt 80 procent av bemanningsanställda trivs bra eller mycket bra med sin anställningsform och vill inte ha en tillsvidareanställning hos kundföretaget. 97 procent av branschens anställda har kollektivavtal. Och drygt 80 procent av dem jobbar heltid i långa uppdrag.

Lägg därtill att bemanningsbranschen är bland de bästa på att etablera unga och invandrare på arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund som arbetar i bemanningsbranschen är dubbelt så många som på den övriga arbetsmarknaden. Många får sitt första jobb i ett bemanningsföretag, provar olika yrken och breddar sin erfarenhet om kompetens. Att begränsa deras möjligheter att arbeta och utvecklas genom att tidsbestämma deras anställning kommer skapa extraarbete och kostnader för företagen samt otrygghet för den anställde.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se