Följ Bemanningsföretagen

Kommentar till AVSIKTSFÖRKLARING mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 13:31 CET

Arbetsgivare och fackförbunden tog i höstas initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. En anställningsform som ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Nu tas nästa steg i samarbetet genom att arbetsmarknadens parter och regeringen nu är överens om den nya anställningsformen.

Tyvärr hålls Bemanningsföretag fortfarande utanför överenskommelsen. Men nu får Arbetsförmedlingen uppdraget att i samarbete med parterna utarbeta en modell som ger de privata matchningsaktörerna uppgiften att matcha till etableringsanställningarna.

- Vi välkomnar Regeringens initiativ att se att det är våra medlemmar som, i högre utsträckning än Arbetsförmedlingen, kan klara jobbet att matcha kompetens till den nya anställningsformen, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång.

 - Vi är dock fortsatt oroade över att bemanningsföretagen inte får vara med och anställa i den nya formen och risken är stor att etableringsjobben blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Genom att ställa specialisterna på rekrytering av utrikes födda, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats, säger Martina Elfgren Lilja.

Så här ser överenskommelsen om etableringsjobb ut:

  • Etableringsjobb är en visstidsanställning i längst två år.
  • Etableringsjobb gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna.
  • Personer som är långtidsarbetslösa.
  • Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 400 kr/mån. Staten skjuter sedan till 9.870 kr/mån, direkt till den anställde. Det innebär att den disponibla inkomsten efter skatt kommer vara 15.600 kr/månad för den som får ett etableringsjobb.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se