Följ Bemanningsföretagen

​Kommentar till Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på Jobbet”

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2017 09:53 CET

Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på jobbet” är ett mycket bra initiativ för att minska arbetsmiljöskador. I kampanjen pekas dock bemanningsanställda ut som en särskilt drabbad grupp när det gäller arbetsskador. Men det är inte anställningsformen i sig som är problemet, personer som är nya på jobbet löper 4 - 6 gånger större risk att få en arbetsskada under första månaden, jämfört med en person som varit anställd i ett år enligt myndigheten själva.

Bemanningsföretagen har samma mål som Arbetsmiljöverket, ingen ska skada sig eller drabbas av olyckor på jobbet. Alla som är nya på jobbet har rätt till en god introduktion och genomgång av de risker som kan finnas på arbetsplatsen. För den som är bemanningsanställda ges denna introduktion i två steg då arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar mellan de som hyr in och de som hyr ut personal.

Bemanningsföretagen arbetar proaktivt med sina medlemmar för att undvika arbetsrelaterade skador. Detta görs dels genom information men även i en Arbetsmiljögrupp med fokus på arbetsmiljö som syftar till att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och nyheter på arbetsmiljöområdet. Målet är att sprida goda exempel och kunskaper om arbetsmiljöarbete inom branschen och främja på så sätt ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Vi har i samarbete med Arbetsmiljöverket tagit fram ett gemensamt informationsmaterial där nya medarbetare informeras om vilka rättigheter och skyldigheter de har när det gäller arbetsmiljön som vi sprider till våra medlemmar, säger Martina Elfgren Lilja tf Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Här finns informationsmaterialet

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se