Följ Bemanningsföretagen

Göran Hägglund ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 11:01 CEST

Göran Hägglund blir ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd från den 1 januari, 2018. Han efterträder Erik Åsbrink som lämnar uppdraget efter 9 år.

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd granskar ansökningar om auktorisation och ger förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som sedan beslutar om auktorisationen ska beviljas. Alla medlemmar i Bemanningsföretagen är auktoriserade.

Ett auktoriserat företag måste uppfylla 12 villkor. Bland annat måste man vara bunden av kollektivavtal, ha ordning och reda i sin ekonomi samt bedrivit bemanningsverksamhet i minst ett år. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden där fack och arbetsgivare är representerade och ledda av en extern ordförande.

-Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att ge branschen en ännu starkare legitimitet. Bemanningsbranschen bidrar med samhällsnytta på flera plan, dels erbjuder den en unik kombination av rörlighet, trygghet och mångfald för alla parter men den bidrar också till integration. Bemanningsbranschen är idag en av de branscher som sysselsätter flest utrikesfödda, det är viktigt för Sverige, säger Göran Hägglund.

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

-Göran kommer att tillföra nya tankar och perspektiv till nämnden, säger Eva Domanders styrelseordförande i Bemanningsföretagen. Erik Åsbrink har varit en fantastisk ordförande under många år och vi är mycket tacksamma för de arbete han har gjort, avslutar hon. 

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se