Följ Bemanningsföretagen

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2015 13:05 CEST

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

–Det är inte bara en konjunktureffekt, det är en struktureffekt, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Inhyrningsuppdrag upphandlas på global nivå och landar på svenska arbetsplatser, och bemanningsföretag blir en ”managed service provider” med personalstrategisk funktion som exempelvis sköter all personalförsörjning till kundföretaget.

Men även ett förändrat beteende hos privatpersoner spelar in, vilket leder till strukturomvandling i till exempel logistiksektorn.

–Idag beställer folk mat, kontaktlinser och trädgårdsmöbler på nätet, och förväntar sig att ha dem dagen efter, säger Henrik Bäckström. Att ha lagret öppet 8-16 måndag till fredag med utkörning på ”tjänstetid” duger inte längre. Det ska vara 24/7, och där är bemanningspersonal en del av lösningen.

Offentlig sektor har också krav från allmänheten på leverans som sträcker sig mycket längre än vad vi är vana vid. Här fyller vårdbemanningsföretagen en enorm funktion med att fylla alla luckor, såväl ute i landet på vårdcentraler som i storstädernas högt specialiserade vård.

Uppgång av antalet anställda
41 procent av bemanningsföretagen räknar med att nyanställa under andra kvartalet medan enbart 10 procent räknar med att behöva skära ner på antalet anställda. Resten, 50 procent, räknar med oförändrad personalstyrka. Det talar för en fortsatt uppgång av antalet anställda inom branschen under andra kvartalet.

Nettotal 46
Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46, vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge andra kvartalet som under första kvartalet.

-Liksom tidigare är det kundföretagens efterfrågan som håller tillbaka företagens tillväxt och därmed förmåga att kunna anställa, säger Henrik Bäckström. Den ökade kostnaden för att anställa ungdomar kommer inte att bidra på något positivt sätt, så nu återstår det att se om det kan komma andra stimulanser från regeringen för att öka antalet jobbtillfällen. Ett exempel på detta skulle vara att underlätta för nyanlända att komma i jobb via branschen.

Om Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 28 april 2015. Svarsfrekvensen är 74 procent.

Bemanningsindikatorn hette tidigare Bemanningsbarometern och anses vara en god konjunkturmätare.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
070-345 69 68
henrik.backstrom@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef 
070-345 68 95
cecilia.malmstrom@almega.se

Bemanningsbransch satte drygt 167 000 personer i jobb under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 520 medlemsföretag, varav drygt 480 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument