Följ Bemanningsföretagen

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2015 09:00 CET

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens verksamhet.

–Med en hägrande kostnadsökning för unga i branschen på närmare 1 miljard kronor är det klart att man inte ser framtiden an så positivt, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Både för ungdomar och företag behövs snarare en sänkning av arbetsgivarkostnaderna för att inge hopp om en ljus framtid.

Under första kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad och 2 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 53 vilket innebär att företagen förväntar sig ett något bättre efterfrågeläge första kvartalet jämfört med utfallet sista kvartalet förra året, då nettotalet låg på 29 procent. Det innebär också en viss ökning ifrån den relativt låga efterfrågenivån som rådde under större delen av 2014.

–Arbetsmarknadspolitiken behöver nu stimuleras ordentligt för att komma ur rådande dödläge på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström. Istället för att prata om den tomma ladan borde vi prata om den våta filten som dagens arbetsmarknadspolitik utgör.

Ökad orderingång i industrin

Det går att ana en viss ljusning rörande industrins orderingång, som ökade med 4 procent tredje till fjärde kvartalet 2014, något som delvis kan förklara förväntningarna på ökad efterfrågan inom bemanningsbranschen under första kvartalet i år. Utvecklingen för industrin har stor inverkan på bemanningsbranschen eftersom yrkesområdet industri står för drygt en fjärdedel av branschens totala omsättning.

Q4 2014: Otillräcklig efterfrågan främsta hindret

Otillräcklig efterfrågan anses fortfarande vara det främsta hindret för företagens tillväxt. Under fjärde kvartalet ansåg 58 procent att detta var det främsta hindret vilket är en liten försämring jämfört med andra kvartalet då 54 procent ansåg att det var främsta hindret. Det tyder på ett fortsatt lågt efterfrågeläge för bemanningsföretagen, trots att förväntningar nu finns om viss ökning under första kvartalet.

Om Bemanningsindikatorn

Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet.

KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. Den senaste undersökningen publicerade KI den 29 januari 2015. Svarsfrekvensen är 69 procent.

För hela Bemanningsindikatorn, se bifogat dokument längst ned på sidan.

Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och brukar anses vara en god konjunkturmätare.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
070 345 69 68
henrik.backstrom@almega.se 

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
070 345 69 95
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav över 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt.
Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se