Följ Bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen bidrar till att nyanlända etableras på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 11:48 CEST

Bemanningsföretagen ökar sin omsättning igen. Den pågående högkonjunkturen bidrar till att såväl bemanning, omställning och rekrytering fortsätter att öka under andra kvartalet 2017 med 11,6 procent jämfört med samma period föregående år.


Det affärsområde som ökade mest var uthyrning som ökade med 12,7 procent, följt av rekrytering med 7,2 procent och omställning med 3,0 procent. En blick över landet visar att kontor, administration och IT ökar mest i Stockholm, medan industri och tillverkning ökar desto mer på andra håll i landet. Utvecklingen i branschen speglar en pågående högkonjunktur, med brist på kompetens och svårigheter att rekrytera.

Kompetensbristen är särskilt synligt inom hälso- och sjukvården, där omsättningen jämfört med motsvarande kvartal förra året ökat med 31 procent. Tillväxten speglar en akut brist på läkare och sjuksköterskor i stora delar av landet, och främst i Norra Sverige, där omsättningen ökar mest. Det är tydligt att behovet av att gemensamt arbeta med långsiktiga kompetensstrategier i offentlig sektor är stort. Branschens seminarium om hur detta kan realiseras väckte också stort intresse i Almedalen.

Att även omställning ökar mitt i högkonjunkturen speglar det stora behovet Arbetsförmedlingen har av stöd i arbetet med nyanlända på arbetsmarknaden. Våra medlemsföretag arbetar intensivt med att slussa ut nyanlända på arbetsmarknaden. Från dessa företag kommer också glädjande vittnesmål om att ett attitydskifte pågår - det blir lättare att komma in på arbetsplatser som utlandsfödd och även som icke svensktalande. Faktum är att Bemanningsbranschen är idag en av de branscher som sysselsätter flest utrikesfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men var under 2015 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning. Mer än var femte person i branschen är utrikesfödd och inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre.

Högkonjunktur är ett gyllene tillfälle att underlätta för personer som stått långt från arbetsmarknaden. Den politiska debatten om nya anställningsformer och förenklade stödsystem är därför mycket välkommen. Omställnings-, rekryterings- och bemanningsföretag kan med rätt verktyg sätta många fler i arbete. Resultatet blir bättre matchning och resursutnyttjande, och en mer välfungerande arbetsmarknad över hela landet.

Bemanningsbranschen spelar en viktig roll i högkonjunktur för att arbetsgivare ska hitta rätt kompetens så att de kan ta nya beställningar, utveckla produkter och tjänster och att våga växa. Det skapar fler jobb i ekonomin vilket den ökande rekryteringen är ett tydligt bevis på.

Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument