Följ Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2016 10:23 CEST

Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6,2 miljarder kronor. Inom tjänsteområdena kan vi konstatera att förutom ökande uthyrning (+9 %) och rekrytering (+18 %) i riket, har omställningstjänsterna ökat omsättningen rejält i hela landet (+33 %), utom i Stockholm (-3 %). Bland de stora yrkesområdena uppvisar Industri/Tillverkning största ökningen med +18 % följt av IT (+13%). Det mindre området Försäljning (1% av totalomsättningen) ökade med hela 30 %.

Skillnaderna mellan regionerna korresponderar med näringsstrukturen i Sverige. Industri/Tillverkning och Lager/Logistik dominerar och växer starkt i södra Sverige (+38 % och +21 %) och västra (+54 % och +22%), medan Kontor/Administration (20 %) och Ekonomi/Finans (17 %) är största yrkesområden i Stockholm . Industri/Tillverkning (30 %) samt Hälso- och sjukvård (16 %) är största yrkesområden i norra Sverige, även om Industri/Tillverkning tappade 11 % - relaterat till svag utveckling i basindustrin. Västra Sverige växte med 25 % och södra delen med 23 %. Resterande regioner uppvisar svag eller något negativ utveckling.

På arbetsmarknaden i stort kan följande konstateras: Industrin och andra näringsgrenar gör god fart men tillväxten begränsas av rekryteringssvårigheter enligt de flesta bedömare. 39 procent av landets företag och offentliga myndigheter uppger att de inte har personer med rätt kompetens.

Talangerna finns kanske inte på samma plats som arbetena, eller är inte identifierade. När matchningen fallerar finns bemanningsföretagens anställda där som rekryteringsbas.

- Både våra egna undersökningar och professor Eskil Wadensjös, Stockholm, rapport "Hur fungerar bemanningsbranschen?" visar att 40 % av bemanningsanställda lämnar vår bransch under det första året, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström. Bemanningsbranschen är således en allt viktigare hjälpande hand för både företag och individer.

Genom bemanning, rekrytering och omställning hjälpte Bemanningsföretagens medlemmar över 200 000 människor till arbete förra året.

- 2016 visar så här långt på att denna siffra kan överträffas i år, säger Henrik Bäckström.

Starkast utveckling i västra Sverige
Västra och södra Sverige var de regioner som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 24,7 respektive 23,2 procent jämfört med första kvartalet 2015.

Uthyrning fortfarande störst tjänsteområde
Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 5,1 procent följt av Omställning på 4,8 procent och Rekrytering på 3,4 procent.

Industri/Tillverkning störst yrkesområde
De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 26 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 17 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 14 respektive 10 procent av omsättningen.

Om statistiken
Statistiken utgår från ett urval bestående av Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2014. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

För ytterligare information kontakta Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
070-345 69 68
henrik.backstrom@almega.se

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument