Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Tillsammans skapar vi säkrare vård

Tillsammans skapar vi säkrare vård

Nyheter   •   Jan 20, 2017 16:28 CET

Bemanningsföretagen får vården att fungera och är ett stöd vid arbetstoppar, tillfällig personalbrist och kompetensbrist. SKLs beslut att arbeta mot ett oberoende av hyrpersonal förändrar inte det. Bemanningsföretagen har en roll att spela som partner i rekrytering och i att skapa bättre HR-system. Det ger kompetensförsörjning till rimliga priser, hög patientsäkerhet och bra vård.

Media no image

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Nyheter   •   Jun 16, 2016 15:29 CEST

Uppdaterade snabba fakta om auktoriserad bemanning inom vården i Sverige.

Media no image

Debatt: Hyrpersonal avlastar vården

Nyheter   •   Dec 17, 2015 11:10 CET

När vården har problem med sin kompetensförsörjning har det blivit rutin att titta utanför landstingskroppen och lägga skulden på bemanningsbranschen. Nu senast är det 4 Socialdemokratiska landstingsråd som anser att lösningen ligger i ett diffust ”brytande av beroendet” av hyrläkare (NSD 14/12). Istället för att mota bort bemanningsbranschen borde de ta lärdom av den.

Media no image

Debatt: Vården behöver moderna HR-lösningar

Nyheter   •   Nov 16, 2015 07:33 CET

För att uppnå den vård som Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, debatterar för i Dagens Medicin, och Moderata riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), fyller på med i en annan debattartikel på samma plats behövs bemanningsbranschen.I en debattartikel förklarar Henrik Bäckström hur bemanningsbranschen optimerar vården.

Vårdbemanning nödvändig säger yrkesverksamma sjuksköterskor

Vårdbemanning nödvändig säger yrkesverksamma sjuksköterskor

Nyheter   •   Okt 09, 2015 09:15 CEST

​Mer än hälften av landets aktiva sjuksköterskor anser att bemanningsföretag är nödvändiga för att vårdverksamhet ska kunna bedrivas. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomfört bland slumpmässigt utvalda yrkesverksamma sjuksköterskor.

Media no image

Debatt: Personal från bemanningsföretag räddar vården

Nyheter   •   Sep 28, 2015 09:50 CEST

Svar till centerpartisterna Christer Jonsson, Cecilia Andersson och Jane Larsson, BT 22/9. Tre politiker debatterar i Borås Tidning om ”krafttag mot hyrläkare”. Det ger sken av extern problematik när det faktiskt är vårdbemanning som löser den svenska vårdens personalförsörjningsproblem. Bemanningsbranschen efterfrågar återigen ett konstruktivt samarbete för att stärka den svenska vården.

Media no image

Debatt: Hyrläkarstopp kan bli en jojoeffekt

Nyheter   •   Sep 11, 2015 11:20 CEST

Landstinget i Blekinge har beslutat om hyrstopp för vårdpersonal. Erfarenhet visar att detta troligen kommer att skapa en jojoeffekt med ökad inhyrning. Bemanningsbranschen efterfrågar ett konstruktivt samarbete med landstingen för att stärka och förbättra den svenska vården.

Media no image

Debatt: Hyrstopp löser inte personalkrisen i vården

Nyheter   •   Sep 07, 2015 07:15 CEST

Det stopp för inhyrd personal som Västra Götalandsregionen inför 1 oktober kommer sannolikt att skapa en jojo-effekt med ökad inhyrning som följd. Det är dags att börja jobba konstruktivt för att tillsammans skapa en fungerande vårdapparat.

Nätverk inom vårdbemanning ökar vårdkvaliteten

Nätverk inom vårdbemanning ökar vårdkvaliteten

Nyheter   •   Sep 18, 2014 15:13 CEST

Bemanningsföretagen har startat ett nätverk för att ytterligare öka patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och vårdkvaliten i kommuner och landsting. Det skapas en strategisk samverkan med offentliga inköpare av vårdbemanning och leverantörer.

Vården och dess personalutmaningar

Vården och dess personalutmaningar

Nyheter   •   Jul 13, 2014 16:54 CEST

Under dagen har det i bland annat Dagens Nyheter, i Morgonekot och i lokaltidningar rapporterats om landstingens användande av inhyrd personal i vården och främst om inhyrda läkare. Vårdsektorn har stora utmaningar i att skapa och vidmakthålla en arbetssituation som gör att personalen attraheras av att arbeta i den offentliga vården och även väljer att stanna kvar.

Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

Nyheter   •   Maj 08, 2014 16:25 CEST

Landstingen och kommuner hyrde under 2013 in vårdpersonal för 2,86 miljarder kronor, men enbart hälften av beloppet fakturerades Bemanningsföretagens medlemmar. Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård

Nyheter   •   Maj 05, 2014 10:22 CEST

Det ökade vårdbehovet i Sverige ställer höga krav på vårdapparaten och utökade utmaningar för personalsituationen. Branschorganisationen Bemanningsföretagen lägger i Vårdrapporten – ”Tillsammans för en effektiv vård” fram ett trepunktsprogram för effektivare personalförsörjning och utökat samarbete med SKL och Socialdepartementet.

Alfred, 30, om livet som resursläkare

Alfred, 30, om livet som resursläkare

Nyheter   •   Apr 23, 2014 14:31 CEST

En vanlig dag arbetar 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare 12 patienter, vilket innebär att över 11 000 patienter får träffa en läkare. Utan resursläkare hade ingen av dessa personer fått träffa en läkare. Vi har intervjuat en av dessa läkare.