Följ Bemanningsföretagen

Skatteverkets initiativ för förnyat regelverk välkommet

Nyhet   •   Jun 19, 2015 07:47 CEST

Dagens DN innehåller en artikel om Skatteverkets granskning av hyrläkare. Denna granskning välkomnas av Bemanningsföretagen, som drivit på ett förändringsarbete av skattereglerna för förmånsbeskattning vid arbete med växlande arbetsställe, för bättre anpassning till en modern arbetsmarknad.

-Arbetet finns helt enkelt många gånger inte på de ställen som bostäderna finns, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Och skattelagstiftningen har inte hängt med. Vi välkomnar Skatteverkets översyn med förhoppningen om förändringar som leder till tydlighet och transparens.

Inom vårdbemanning är det vanligt med växlande arbetsplatser/arbetsställe. Regelverket kring det som kallas ”Fastställande av tjänsteställe” är krångligt och härstammar från en svunnen tid med en annan sorts arbetsmarknad där folk så att säga blev vid sin läst, både yrkesmässigt och geografiskt. Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut, och är dessutom i ständig förändring. Andelen specialister och konsulter, vars uppdrag kan vara både inom och utom landets gränser, ökar. Kunskap och kompetens som behövs vid enskilda eller återkommande insatser - inte dagligen - växer. Det här medför att arbetsplatser växlar och rörlighet blir allt viktigare.

-­­Tillämpningen har visat sig spreta betydande och därmed snedvrids till exempel upphandlingar, säger Henrik Bäckström. Och detta gäller konsulter överlag, inte bemanningsbranschen specifikt. Skatteverket ger olika informationer, upphandlande myndigheter ställer olika krav på hur reglerna ska tillämpas och hela regelverket är förlegat. Reglerna hämmar både affärer och sysselsättning, till och med den geografiska rörligheten.

Arbetsgivarna gör därför mer än välkomnar förslaget. Den 12 maj hölls ett seminarium i arrangemang av Almega och Svenskt Näringsliv där såväl rättsläget som företagens erfarenheter kommenterades och diskuterades. Bland deltagarna fanns bland andra företagsrepresentanter, advokater, Bemanningsföretagens expert på offentlig marknad Stefan Berglund, men även Skatteverkets rättsliga expert Yngve Gripple och Mats Persson, riksdagsledamot (FP) och ledamot av Skatteutskottet. Till seminariet hade en skrift sammanställts som analyserar rättsläget idag, och reflekterar över svårigheter kring det. Du kan ladda ned skriften här