Följ Kompetensföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Media no image

Debatt: Okunskap färgar Hedells argument mot bemanningsbranschen

Nyheter   •   Dec 07, 2015 09:23 CET

Henrik Bäckström får slutreplik i debattskifte om ordning och reda i bemanningsbranschen.

Media no image

Debatt: Bemanningsbranschen landets mest reglerade

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:36 CET

Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, replikerar Mats Hedell som påstår (ÖA 27/11) att anställningar i bemanningsbranschen är otrygga. Argumenten innehåller flera faktafel, och tesen faller samman vid närmare granskning. Bemanningsbranschen är troligen den mest välreglerade i landet, med trygghet för sina anställda som ingen annan kan uppvisa.

Help Wanted! We need four lines for our X-mas song

Help Wanted! We need four lines for our X-mas song

Nyheter   •   Dec 01, 2015 13:36 CET

To make Christmas happen, the agency workers are busy bees, making sure that wish lists are made into proper orders by phone or online and gifts actually produced. For all their hard work we wish to praise them! Help us out to complete our X-mas song by writing four lines and win an iPhone 6. Skriv 4 sångrader till vår julsång och vinn en iPhone 6.

Media no image

Debatt: Vården behöver moderna HR-lösningar

Nyheter   •   Nov 16, 2015 07:33 CET

För att uppnå den vård som Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, debatterar för i Dagens Medicin, och Moderata riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), fyller på med i en annan debattartikel på samma plats behövs bemanningsbranschen.I en debattartikel förklarar Henrik Bäckström hur bemanningsbranschen optimerar vården.

Prestigefyllt pris till bemanningsbranschens arbetsmiljöapp

Prestigefyllt pris till bemanningsbranschens arbetsmiljöapp

Nyheter   •   Nov 10, 2015 11:02 CET

Svenska Publishing-priset för användbarhet har tillfallit Prevent som på initiativ från Bemanningsföretagen tagit fram appen Checklistor för arbetsmiljö. Motiveringen lyder ”För en fokuserad, väl genomförd app som underlättar för målgruppen”.

Media no image

Bemanningsföretagen kommenterar förslag om begränsning av inhyrning

Nyheter   •   Okt 16, 2015 09:02 CEST

I gårdagens DN lanserades en idé om att ”byta” LAS, lagen om anställningsskydd, mot begränsning av inhyrning. I en intervju kommenterar Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, utspelet. Bland annat skulle ett förslag om begränsning innebära en förändring av den svenska bemanningsmodellen ifråga om anställningsformer och löner.

18 nya företag auktoriserade medan 2 utesluts

18 nya företag auktoriserade medan 2 utesluts

Nyheter   •   Okt 13, 2015 10:05 CEST

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens auktorisation är obligatorisk för medlemskap. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i den partssammansatta auktorisationsnämnden, och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

Vårdbemanning nödvändig säger yrkesverksamma sjuksköterskor

Vårdbemanning nödvändig säger yrkesverksamma sjuksköterskor

Nyheter   •   Okt 09, 2015 09:15 CEST

​Mer än hälften av landets aktiva sjuksköterskor anser att bemanningsföretag är nödvändiga för att vårdverksamhet ska kunna bedrivas. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomfört bland slumpmässigt utvalda yrkesverksamma sjuksköterskor.

Media no image

Debatt: Vänsterpartiet slåss i blindo mot bemanningsbranschen

Nyheter   •   Okt 02, 2015 08:35 CEST

Vänsterpartiet har motionerat. Rörande bemanningsbranschen har de varit extra pigga. Hårdare regleringar, förändringar av EU-direktiv och starkare facklig vetorätt. Genom att strypa åt bemanningsbranschen kommer V att skapa en osäkrare marknad för arbetstagarna, svårare insteg för dem som står långt från arbetsmarknaden, och försvaga den svenska industrins konkurrenskraft globalt.

Media no image

Debatt: Personal från bemanningsföretag räddar vården

Nyheter   •   Sep 28, 2015 09:50 CEST

Svar till centerpartisterna Christer Jonsson, Cecilia Andersson och Jane Larsson, BT 22/9. Tre politiker debatterar i Borås Tidning om ”krafttag mot hyrläkare”. Det ger sken av extern problematik när det faktiskt är vårdbemanning som löser den svenska vårdens personalförsörjningsproblem. Bemanningsbranschen efterfrågar återigen ett konstruktivt samarbete för att stärka den svenska vården.

Svenska bemanningsbranschen neutral vid strejk

Svenska bemanningsbranschen neutral vid strejk

Nyheter   •   Sep 21, 2015 13:13 CEST

Den brittiska regeringen kan idag komma att säga ja till ett förslag om att bemanningspersonal ska kunna hyras in vid strejk. Ett sådant förslag strider mot den svenska bemanningsbranschens neutralitetsprincip.

Media no image

Debatt: Hyrläkarstopp kan bli en jojoeffekt

Nyheter   •   Sep 11, 2015 11:20 CEST

Landstinget i Blekinge har beslutat om hyrstopp för vårdpersonal. Erfarenhet visar att detta troligen kommer att skapa en jojoeffekt med ökad inhyrning. Bemanningsbranschen efterfrågar ett konstruktivt samarbete med landstingen för att stärka och förbättra den svenska vården.

Media no image

Debatt: Hyrstopp löser inte personalkrisen i vården

Nyheter   •   Sep 07, 2015 07:15 CEST

Det stopp för inhyrd personal som Västra Götalandsregionen inför 1 oktober kommer sannolikt att skapa en jojo-effekt med ökad inhyrning som följd. Det är dags att börja jobba konstruktivt för att tillsammans skapa en fungerande vårdapparat.

13 nya företag auktoriserade medan 4 utesluts

13 nya företag auktoriserade medan 4 utesluts

Nyheter   •   Jun 26, 2015 09:37 CEST

Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos bemanningsföretagens medlemmar, och innebär även en trygghet för kunder och medarbetare. Auktorisationsnämndens senaste förslag till beslut, som även fastställts av Bemanningsföretagens styrelse, innebär bland annat att 13 nya företag auktoriserats och 4 utesluts.

Skatteverkets initiativ för förnyat regelverk välkommet

Skatteverkets initiativ för förnyat regelverk välkommet

Nyheter   •   Jun 19, 2015 07:47 CEST

Dagens DN innehåller en artikel om Skatteverkets granskning av hyrläkare. Denna granskning välkomnas av Bemanningsföretagen, som drivit på ett förändringsarbete av skattereglerna för förmånsbeskattning vid arbete med växlande arbetsställe, för bättre anpassning till en modern arbetsmarknad

Media no image

Debattreplik: IF Metall utmanar den svenska bemanningsmodellen

Nyheter   •   Maj 08, 2015 14:26 CEST

​Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, föreslår att bemanningsanställda maximalt ska vara inhyrda tolv månader för att sedan erbjudas tillsvidareanställning hos industriföretaget. Min bedömning sammantaget blir att IF-Metalls förslag på sikt kommer att minska tryggheten på arbetsmarknaden.

Media no image

Arbetsgivarna håller sig till bemanningsavtalet

Nyheter   •   Apr 21, 2015 10:04 CEST

Helle Klein nytolkar bemanningsbranschens LO-avtal och dess betydelse för arbetsmarknadens utveckling de senaste 15 åren i en ledarartikel. Vi som var med och skrev och sedan har tillämpat det måste nu nyansera Kleins historierevision.

Debattreplik: Långa uppdrag avgörande för bemanningsföretagen

Debattreplik: Långa uppdrag avgörande för bemanningsföretagen

Nyheter   •   Mar 30, 2015 12:48 CEST

På ekuriren.se replikerar förbundsdirektör Henrik Bäckström på en debattartikel från IF Metall. De verkar överväga en stor kursändring där bemanningsbranschen och dess anställda ska marginaliseras till korta uppdrag. Möjligheten till långa kunduppdrag möjliggör långa anställningsförhållanden, skriver Bäckström. Är normen korta uppdrag blir följden naturligtvis korta anställningar.

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

Nyheter   •   Mar 27, 2015 13:08 CET

Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet.

Media no image

Debatt: Gemensamt avtal grunden för bemanningsbranschen

Nyheter   •   Mar 27, 2015 09:42 CET

Den svenska bemanningsmodellen är unik med sitt lönesystem och sina fasta anställningar. Att LO-förbunden tecknat gemensamt kollektivavtal har varit en förutsättning, skriver Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, på arbetet.se