Följ Kompetensföretagen

Beslut i Bemanningsföretagens styrelse om översyn av auktorisationsvillkoren och etiska regler

Nyhet   •   Dec 22, 2016 09:19 CET

Bemanningsbranschen är under ständig utveckling och antalet medlemmar hos Bemanningsföretagens ökar.
Bemanningsföretagen strävar hela tiden efter att regelverket är tydligt och transparent, samtidigt som det måste uppdateras enligt lagstiftningen som är i ständig förändring. Detta gör att behovet av att förtydliga och förenkla relationen mellan auktorisationsvillkoren, etiska reglerna och de allmänna villkoren finns.

Som exempel har krav på jämställdhetsplan förändrats samtidigt som nya regler för hållbarhetsrapportering införts. Frågor har också ställts kring vem som bär ansvar för en inhyrds beteende och att den inhyrde har rätt kvalifikationer för det arbete som ska utföras. Ett ansvar som ligger både hos bemanningsföretaget och hos kunden.

- Det är viktigt att reglerna speglar gällande lagstiftning, rättspraxis, ansvarsförhållanden och branschens egna etiska regler samtidigt som villkoren ska vara tydliga och transparenta för våra medlemmar, säger Lars Forseth ordförande Bemanningsföretagen.

- Därför har vi beslutat att göra en översyn av Bemanningsföretagens auktorisationsvillkor och etiska regler, säger Lars Forseth.

Arbetet med översynen startar med omedelbar verkan och beräknas vara klart under Q1 2017.

Kontaktperson:
Martina Elfgren Lilja
Förbundsjurist, Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument