Följ Kompetensföretagen

Bemanningsföretagen: Alla krafter behövs inom matchning och etablering

Nyhet   •   Sep 19, 2016 17:15 CEST

Bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretag arbetar redan idag med att hitta kompetenser bland nyanlända som saknas på svensk arbetsmarknad

Regeringen har idag tillkännagivit att man i budgetpropositionen för 2017 satsar på insatser som syftar till att korta vägarna till arbete för nyanlända. Bemanningsföretagen välkomnar satsningen och hoppas att företagens matchnings- och rekryteringskompetens tas tillvara i det aviserade arbetet.

– Vi välkomnar regeringens satsningar på kompetenskartläggning och fler arbetsplatsförlagda moment. Nu hoppas vi att alla marknadens aktörer ges möjlighet att bidra, kommenterar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.

Bemanningsföretagen poängterar tre framgångsfaktorer för att etableringsarbetet ska lyckas de kommande åren:

1. Ta vara på befintliga arbetsgivarkontakter: Arbetet med arbetsgivarkontakter behöver stärkas inom Arbetsförmedlingen. Bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretag har överlägset flest arbetsgivarkontakter på svensk arbetsmarknad. Det är nu centralt att dessa förs samman med de arbetssökande i ett tidigare skede. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de företag som har möjlighet att leverera tjänster på området måste stärkas.

2. Upphandla befintlig kompetens: Fler etableringsuppdrag, arbetsplatsförlagda moment och kompetenskartläggningar behöver upphandlas från privata aktörer. Bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretag arbetar redan idag med att hitta kompetenser bland nyanlända som saknas på svensk arbetsmarknad, men det är ett arbete som ofta stöter på formella hinder och alltför sällan upphandlas från offentligt håll.

3. Utveckla upphandlingsverktyget: Kvalitetsutvecklingen i Arbetsförmedlingens upphandlingar behöver stärkas. Genom bättre upphandlingar kan Arbetsförmedlingen få bättre valuta för pengarna och tjänsterna kan utvecklas i samverkan med leverantörerna.

– Alla krafter behövs för att Sverige de närmaste åren ska gå i mål med en framgångsrik integration och etablering av nyanlända. Bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretag är underutnyttjade leverantörer av kompetenskartläggning, matchning, rekrytering och arbetsplatsförlagd praktik, avslutar Ann-Kari Edenius.

Läs mer om regeringens satsningar på regeringen.se:

Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete