Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2010

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2010, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 419 medlemsföretag svarade 315, vilket innebär en svarsfrekvens på 75 procent. Totalt omsatte de 19,6 miljarder kronor under 2010.

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2009

Genom 2009 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet årsanställda kan vi bestämma penetrationsgraden till 1,0 procent. Bemanningsföretagens påstådda utbredning på arbetsmarknaden kan dörmed anses som starkt överdriven.