Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn  Q4 2011.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn Q4 2011.Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Dokument   •   2012-02-10 08:00 CET

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Omsättningsstatistik 1 kv 2011

Omsättningsstatistik 1 kv 2011

Dokument   •   2011-05-10 08:00 CEST

Av företagen i bemanningsbranschen får du hjälp till nytt jobb. Rekryteringstjänster ökade med +30 procent första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. I goda tider tar kunderna hjälp för att hitta rätt medarbetare. Kunderna köpte rekryteringstjänster för 200 miljoner kronor första kvartalet 2011.

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Omsättningsutvecklingen för tredje kvartalet är rekordstor, den största sedan mätningarna startade 2001. Sammantaget har branschens omsättning ökat med 39 procent, vilket innebär att vi kan konstatera en ökning över branschens hela tjänsteutbud, yrkesområden och regioner.

Omsättning första halvåret 2010

Omsättning första halvåret 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Förra året innebar en svacka för många bemanningsföretag. I synnerhet inom industrin. Innevarande år har hittills visat på en mycket positiv utveckling. Under kvartal två fakturerade branschens företag för en miljard kronor mer än motsvarande period förra året.

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året.

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Störst är ökningen inom bygg, 93 procent. Även industrin utvecklades starkt med + 51 procent.