Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Den hjälpande handens ekonomi - Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt Bemanningsföretagens rapport. Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är oacceptabel är en del av lösningen finns till handa.