Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Regulations that stimulates job creation and protect workers

Om hinder för bemanningsbranschen kvarstår försvåras återhämtningen för den europeiska ekonomin. Detta skriver Eurociett, den europeiska branschorganisationen för bemanningsbranschen, i ett pressmeddelande. Man konstaterar att Sverige är ett av de länder där man inte infört artikel 4.1 som föreskriver att omotiverade hinder för inhyrning av bemanningspersonal inte får finnas.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Dokument   •   2012-09-10 08:00 CEST

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Dokument   •   2012-06-14 08:00 CEST

Utsikterna för de kommande tre månaderna är goda för företagen i branschen. Över 50 procent av företagen tror att efterfrågan på tjänsteutbudet ökar och att trenden med att hyra in mer personal kommer hålla i sig.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2012-03-26 07:00 CEST

I denna studie har totalt 3 854 anställda på bemanningsföretag deltagit. De anställda har besvarat en enkät som skickades ut via företagen i början av december 2011. Det är andra gången vi genomfört Sveriges mest omfattande studie av de bemanningsanställdas situation.

Bemanningsbarometern Q2 2012, svagare efterfrågan på bemanningstjänster

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Den hjälpande handens ekonomi - Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt Bemanningsföretagens rapport. Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är oacceptabel är en del av lösningen finns till handa.

Bemanningsbarometern – utsikter för 2:a kvartalet 2011

Ljusa tider för en bransch med fokus på kompetensförsörjning. Bemanningsbranschen ser ingen avmattning i efterfrågan och sysselsättning och förväntningarna på det andra kvartalet är rekordhöga.

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet 2010. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis. 2008 var omsättningen marginellt högre.

Bemanningsindikatorn helår 2010

Bemanningsindikatorn helår 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Bemanningsföretagen uppvisade en kraftig återhämtning under 2010. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med 2009. Under det fjärde kvartalet 2010 ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2010-08-25 09:52 CEST

De anställda inom bemanningsbranschen är en stolt yrkeskår. 3 av 4 bemanningsanställda blir väl bemötta av kundföretagen och deras anställda enligt en undersökning som presenteras i en ny rapport från Bemanningsföretagen. Bara 1 av 10 har behövt diskutera arbetsförhållandena med facket. 4 231 personer deltog i undersökningen.

Utan bemanning stannar svensk industri

Utan bemanning stannar svensk industri

Dokument   •   2010-03-26 20:20 CET

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under mars 2010 av United Minds. Totalt genomfördes 500 intervjuer med personalchefer i små, medelstora och stora företag. Svaren på undersökningen visar att 74 procent av industrin skulle införa övertid, för redan hårt pressad personal. 38 procent skulle tacka nej till nya order. 45 procent skulle få högre personalkostnader.