Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsindikatorn  Q3 2015 Inbromsning trots stigande konjunktur trendbrott för branschen

Under tredje kvartalet väntar sig 30 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 31 procent förväntar sig oförändrad och 38 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på minus 8. Det innebär att ökningen av efterfrågan sedan fjärde kvartalet 2014 verkar bromsa in rejält. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågeläget hålls uppe

Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bemanningsindikatorn Q1 2015: Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Dokument   •   2012-09-10 08:00 CEST

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q1 2012

Bemanningsindikatorn Q1 2012

Dokument   •   2012-05-31 09:35 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en positiv utveckling under det första kvartalet 2012. Jämfört med samma period föregående år ökade omsättningen med 3 procent.

Bemanningsindikatorn Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Sammanfattning

Dokument   •   2012-05-31 09:35 CEST

Bemanningsföretagens omsättningsutveckling för första kvartalet 2012

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn  Q4 2011.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn Q4 2011.Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Dokument   •   2012-02-10 08:00 CET

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar de många tjänster som bemanningsföretag erbjuder. Både inom industrin och tjänstesektorn. Jämfört med Q3 2010 ökade omsättningen för Q3 2011 med 18 procent. Från 4,4 miljarder SEK till 5,2 miljarder SEK.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Andra kvartalet 2011 slog bemanningsbranschen ånyo rekord med försäljning, för 5,4 miljarder kronor. Hittils i år har kunder handlat rekryteringstjänster för en halv miljard kronor och inhyrningstjänster för 10 miljarder kronor. Aldrig titigare har så många fått hjälp till nytt jobb. Siffrorna styrker vikten av att erhålla professionell hjälp för att komma i jobb.

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en god tillväxt även under andra kvartalet 2011. Jämfört med samma persiod föregående år steg omsättningen med 26 procent.

Bemanningsindikatorn 1a kv 2011

Bemanningsindikatorn 1a kv 2011

Dokument   •   2011-05-10 08:00 CEST

Första kvartalet 2011 uppvisar den näst kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började. Omsättningen ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet 2010. Det är bara fjärde kvartalet 2010 med 42 procent omsättningsökning som kan uppvisa högre tillväxt.

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet 2010. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis. 2008 var omsättningen marginellt högre.

Bemanningsindikatorn helår 2010

Bemanningsindikatorn helår 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Bemanningsföretagen uppvisade en kraftig återhämtning under 2010. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med 2009. Under det fjärde kvartalet 2010 ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året.

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Tredje kvartalet 2010 uppvisar den kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började. Omsättningen ökade med 39 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Utvecklingen överträffar de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången och hittills i år har bemanningsbranschen ökat med 22 procent jämfört med föregående år.

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Efter en svag ökning under årets första kvartal uppvisar Bemanningsföretagens medlemsföretag en mycket stark utveckling under årets andra kvartal.1 Omsättningen ökade med 26 procent jämfört med andra kvartalet 2009. Utvecklingen är i linje med de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången.