Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Grundinformation om bemanningsbranschen

Grundinformation om bemanningsbranschen

Dokument   •   2014-11-28 10:37 CET

Vår bransch verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Längre ner på denna sida finner du olika några olika dokument. Scrolla ner på sidan! Vill du ha en personlig kontakt är du välkommen till Hans Uhrus Näringspolitisk chef hans.uhrus@almega.se +46768950101

Regulations that stimulates job creation and protect workers

Om hinder för bemanningsbranschen kvarstår försvåras återhämtningen för den europeiska ekonomin. Detta skriver Eurociett, den europeiska branschorganisationen för bemanningsbranschen, i ett pressmeddelande. Man konstaterar att Sverige är ett av de länder där man inte infört artikel 4.1 som föreskriver att omotiverade hinder för inhyrning av bemanningspersonal inte får finnas.

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Dokument   •   2012-09-10 08:00 CEST

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Dokument   •   2012-06-14 08:00 CEST

Utsikterna för de kommande tre månaderna är goda för företagen i branschen. Över 50 procent av företagen tror att efterfrågan på tjänsteutbudet ökar och att trenden med att hyra in mer personal kommer hålla i sig.

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2011

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2011, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 431 medlemsföretag svarade 274, vilket innebär en svarsfrekvens på 64 procent. Totalt omsatte de 24,3 miljarder kronor under 2011.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2012-03-26 07:00 CEST

I denna studie har totalt 3 854 anställda på bemanningsföretag deltagit. De anställda har besvarat en enkät som skickades ut via företagen i början av december 2011. Det är andra gången vi genomfört Sveriges mest omfattande studie av de bemanningsanställdas situation.

Bemanningsbarometern Q2 2012, svagare efterfrågan på bemanningstjänster

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn  Q4 2011.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn Q4 2011.Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Dokument   •   2012-02-10 08:00 CET

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Åldersfördelning på antällda i bemanningsbranschen

I denna PM presenteras statistik över åldersfördelningen för de anställda i bemanningsbranschen i Sverige 2010. För att sätta denna statistik i relation till den övriga arbetsmarknaden jämförs siffrorna inledningsvis med genomsnittet för näringslivet som helhet.

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar de många tjänster som bemanningsföretag erbjuder. Både inom industrin och tjänstesektorn. Jämfört med Q3 2010 ökade omsättningen för Q3 2011 med 18 procent. Från 4,4 miljarder SEK till 5,2 miljarder SEK.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Eurociett: Adapting to change

Eurociett: Adapting to change

Dokument   •   2011-10-18 15:02 CEST

How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work. Rapport från den europeiska branschorganisationen Eurociett.

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Andra kvartalet 2011 slog bemanningsbranschen ånyo rekord med försäljning, för 5,4 miljarder kronor. Hittils i år har kunder handlat rekryteringstjänster för en halv miljard kronor och inhyrningstjänster för 10 miljarder kronor. Aldrig titigare har så många fått hjälp till nytt jobb. Siffrorna styrker vikten av att erhålla professionell hjälp för att komma i jobb.

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en god tillväxt även under andra kvartalet 2011. Jämfört med samma persiod föregående år steg omsättningen med 26 procent.

Den hjälpande handens ekonomi - Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt Bemanningsföretagens rapport. Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är oacceptabel är en del av lösningen finns till handa.

Bemanningsbarometern – utsikter för 2:a kvartalet 2011

Ljusa tider för en bransch med fokus på kompetensförsörjning. Bemanningsbranschen ser ingen avmattning i efterfrågan och sysselsättning och förväntningarna på det andra kvartalet är rekordhöga.