Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsbarometern Q4 2012 - positiv ökning i sikte till årets slut

Företagens förväntningar för resterande 2012 pekar uppåt. Drygt hälften av företagen (63 %) ser en ökad efterfrågan. En fjärdedel förväntar sig oförändrat läge, medan 13 % ser en minskning i efterfrågan av bemanningstjänster. Nettotalet är 50. Samtidigt ser 38 % av företagen behov av nyanställningar. Knappt hälften tror sig bibehålla nuvarande personalstyrka, medan 14 % ser personalminskningar.

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Dokument   •   2012-06-14 08:00 CEST

Utsikterna för de kommande tre månaderna är goda för företagen i branschen. Över 50 procent av företagen tror att efterfrågan på tjänsteutbudet ökar och att trenden med att hyra in mer personal kommer hålla i sig.

Bemanningsbarometern Q2 2012, svagare efterfrågan på bemanningstjänster

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Bemanningsbarometern – utsikter för 2:a kvartalet 2011

Ljusa tider för en bransch med fokus på kompetensförsörjning. Bemanningsbranschen ser ingen avmattning i efterfrågan och sysselsättning och förväntningarna på det andra kvartalet är rekordhöga.

Bemanningsbarometern första kvartalet 2011: Branschen är glödhet och ger jobb åt allt fler

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Dokument   •   2010-11-17 08:00 CET

Branschen räknar med en fortsatt hög efterfrågan på bemanningstjänster under fjärde kvartalet. Nästan 90 procent svarar att de tror att efterfrågan kommer att öka. Inte ett enda företag räknar med att efterfrågan kommer att minska. Enligt den säsongrensade serien i diagrammet har förväntningarna för det närmaste kvartalet inte varit högre sedan undersökningens start första kvartalet 2003.

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Dokument   •   2010-05-25 08:00 CEST

När Bemanningsföretagen för första gången ger ut Bemanningsbarometern är den förväntade utvecklingen väldigt positiv. 91 procent av bemanningsföretagen förväntar sig ökad efterfrågan och fler jobb under andra kvartalet 2010. Bemanningsbaromentern är sammanställd på underlag från Konjunkturinstitutet.