Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar de många tjänster som bemanningsföretag erbjuder. Både inom industrin och tjänstesektorn. Jämfört med Q3 2010 ökade omsättningen för Q3 2011 med 18 procent. Från 4,4 miljarder SEK till 5,2 miljarder SEK.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Bemanningsbarometern – utsikter för 2:a kvartalet 2011

Ljusa tider för en bransch med fokus på kompetensförsörjning. Bemanningsbranschen ser ingen avmattning i efterfrågan och sysselsättning och förväntningarna på det andra kvartalet är rekordhöga.

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2010

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2010, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 419 medlemsföretag svarade 315, vilket innebär en svarsfrekvens på 75 procent. Totalt omsatte de 19,6 miljarder kronor under 2010.

Bemanningsbarometern första kvartalet 2011: Branschen är glödhet och ger jobb åt allt fler

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Dokument   •   2010-11-17 08:00 CET

Branschen räknar med en fortsatt hög efterfrågan på bemanningstjänster under fjärde kvartalet. Nästan 90 procent svarar att de tror att efterfrågan kommer att öka. Inte ett enda företag räknar med att efterfrågan kommer att minska. Enligt den säsongrensade serien i diagrammet har förväntningarna för det närmaste kvartalet inte varit högre sedan undersökningens start första kvartalet 2003.

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Tredje kvartalet 2010 uppvisar den kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började. Omsättningen ökade med 39 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Utvecklingen överträffar de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången och hittills i år har bemanningsbranschen ökat med 22 procent jämfört med föregående år.

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Omsättningsutvecklingen för tredje kvartalet är rekordstor, den största sedan mätningarna startade 2001. Sammantaget har branschens omsättning ökat med 39 procent, vilket innebär att vi kan konstatera en ökning över branschens hela tjänsteutbud, yrkesområden och regioner.

Omsättning första halvåret 2010

Omsättning första halvåret 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Förra året innebar en svacka för många bemanningsföretag. I synnerhet inom industrin. Innevarande år har hittills visat på en mycket positiv utveckling. Under kvartal två fakturerade branschens företag för en miljard kronor mer än motsvarande period förra året.

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Efter en svag ökning under årets första kvartal uppvisar Bemanningsföretagens medlemsföretag en mycket stark utveckling under årets andra kvartal.1 Omsättningen ökade med 26 procent jämfört med andra kvartalet 2009. Utvecklingen är i linje med de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2010-08-25 09:52 CEST

De anställda inom bemanningsbranschen är en stolt yrkeskår. 3 av 4 bemanningsanställda blir väl bemötta av kundföretagen och deras anställda enligt en undersökning som presenteras i en ny rapport från Bemanningsföretagen. Bara 1 av 10 har behövt diskutera arbetsförhållandena med facket. 4 231 personer deltog i undersökningen.

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Dokument   •   2010-05-25 08:00 CEST

När Bemanningsföretagen för första gången ger ut Bemanningsbarometern är den förväntade utvecklingen väldigt positiv. 91 procent av bemanningsföretagen förväntar sig ökad efterfrågan och fler jobb under andra kvartalet 2010. Bemanningsbaromentern är sammanställd på underlag från Konjunkturinstitutet.

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året.

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Störst är ökningen inom bygg, 93 procent. Även industrin utvecklades starkt med + 51 procent.