Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Bemanningsbarmonetern maj 2010

Dokument   •   2010-05-25 08:00 CEST

När Bemanningsföretagen för första gången ger ut Bemanningsbarometern är den förväntade utvecklingen väldigt positiv. 91 procent av bemanningsföretagen förväntar sig ökad efterfrågan och fler jobb under andra kvartalet 2010. Bemanningsbaromentern är sammanställd på underlag från Konjunkturinstitutet.

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 1a kvartalet 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året.

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Omsättningsstatistik 1 kv 2010

Dokument   •   2010-05-06 08:00 CEST

Efter ett svagt 2010 börjar branschens företag åter resa sig, och omsättningen ökade med 2 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Störst är ökningen inom bygg, 93 procent. Även industrin utvecklades starkt med + 51 procent.

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2009

Genom 2009 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet årsanställda kan vi bestämma penetrationsgraden till 1,0 procent. Bemanningsföretagens påstådda utbredning på arbetsmarknaden kan dörmed anses som starkt överdriven.

Utan bemanning stannar svensk industri

Utan bemanning stannar svensk industri

Dokument   •   2010-03-26 20:20 CET

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under mars 2010 av United Minds. Totalt genomfördes 500 intervjuer med personalchefer i små, medelstora och stora företag. Svaren på undersökningen visar att 74 procent av industrin skulle införa övertid, för redan hårt pressad personal. 38 procent skulle tacka nej till nya order. 45 procent skulle få högre personalkostnader.

Bemanningsrapport helår 2009

Bemanningsrapport helår 2009

Dokument   •   2010-02-17 09:00 CET

Under 2009 tappade bemanningsbranschen nästan en fjärdel av sin omsättning jämfört med 2008. Den snabba nedgången som inledde första halvåret, bromsades upp under andra halvan. Sammantaget är dock nedgången kännbar.

Bemanningsindikatorn helår 2009

Bemanningsindikatorn helår 2009

Dokument   •   2010-02-17 09:00 CET

Bemanningsföretagen kommenterar utfallet för 2009

Bemanningsrapport Q3 2009

Bemanningsrapport Q3 2009

Dokument   •   2009-10-29 09:00 CET

Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med 26 procent tredje kvartalet 2009 finns det ljusglimtar. Flera faktorer pekar i riktning mot att botten är nådd. Minskningstakten när det gäller personaluthyrning har avtagit, ökningstakten beträffande omställningstjänster har avtagit och i samtliga regioner förutom norrland har årets omsättningsfall minskat i styrka.

Bemanningsindikatorn Q3 2009

Bemanningsindikatorn Q3 2009

Dokument   •   2009-10-29 09:00 CET

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling även under tredje kvartalet 2009. Jämfört med tredje kvartalet föregående år sjönk omsättningen med 26 procent. Det är det fjärde kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.

Omställningstjänsterna ökar lavinartat

Omställningstjänsterna ökar lavinartat

Dokument   •   2009-08-26 08:00 CEST

Under första halvåret 2009 gick bemanningsbranschen nedåt med 25 procent, men det finns ljusglimtar. Omställningstjänsterna ökade med hela 548 procent, till ett värde för branschen av 446 miljoner kronor. Detaljer i halvårsrapporten visar även att branschen idag finns på hela arbetsmarknaden.

Bemanningsindikatorn halvårsrapport 2009

Bemanningsindikatorn halvårsrapport 2009

Dokument   •   2009-08-26 08:00 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under första halvåret 2009. Jämfört med första halvåret föregående år sjönk omsättningen med 25 procent. Detta är det tredje kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.