Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar de många tjänster som bemanningsföretag erbjuder. Både inom industrin och tjänstesektorn. Jämfört med Q3 2010 ökade omsättningen för Q3 2011 med 18 procent. Från 4,4 miljarder SEK till 5,2 miljarder SEK.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Eurociett: Adapting to change

Eurociett: Adapting to change

Dokument   •   2011-10-18 15:02 CEST

How private employment services facilitate adaptation to change, better labour markets and decent work. Rapport från den europeiska branschorganisationen Eurociett.

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Omsättningsstatistik 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Andra kvartalet 2011 slog bemanningsbranschen ånyo rekord med försäljning, för 5,4 miljarder kronor. Hittils i år har kunder handlat rekryteringstjänster för en halv miljard kronor och inhyrningstjänster för 10 miljarder kronor. Aldrig titigare har så många fått hjälp till nytt jobb. Siffrorna styrker vikten av att erhålla professionell hjälp för att komma i jobb.

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

Dokument   •   2011-08-25 08:00 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en god tillväxt även under andra kvartalet 2011. Jämfört med samma persiod föregående år steg omsättningen med 26 procent.

Den hjälpande handens ekonomi - Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt Bemanningsföretagens rapport. Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är oacceptabel är en del av lösningen finns till handa.

Bemanningsbarometern – utsikter för 2:a kvartalet 2011

Ljusa tider för en bransch med fokus på kompetensförsörjning. Bemanningsbranschen ser ingen avmattning i efterfrågan och sysselsättning och förväntningarna på det andra kvartalet är rekordhöga.

Omsättningsstatistik 1 kv 2011

Omsättningsstatistik 1 kv 2011

Dokument   •   2011-05-10 08:00 CEST

Av företagen i bemanningsbranschen får du hjälp till nytt jobb. Rekryteringstjänster ökade med +30 procent första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. I goda tider tar kunderna hjälp för att hitta rätt medarbetare. Kunderna köpte rekryteringstjänster för 200 miljoner kronor första kvartalet 2011.

Bemanningsindikatorn 1a kv 2011

Bemanningsindikatorn 1a kv 2011

Dokument   •   2011-05-10 08:00 CEST

Första kvartalet 2011 uppvisar den näst kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började. Omsättningen ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet 2010. Det är bara fjärde kvartalet 2010 med 42 procent omsättningsökning som kan uppvisa högre tillväxt.

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2010

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2010, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 419 medlemsföretag svarade 315, vilket innebär en svarsfrekvens på 75 procent. Totalt omsatte de 19,6 miljarder kronor under 2010.

Bemanningsbarometern första kvartalet 2011: Branschen är glödhet och ger jobb åt allt fler

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet 2010. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis. 2008 var omsättningen marginellt högre.

Bemanningsindikatorn helår 2010

Bemanningsindikatorn helår 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Bemanningsföretagen uppvisade en kraftig återhämtning under 2010. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med 2009. Under det fjärde kvartalet 2010 ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året.

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Bemanningsbarometern kv 4 2010

Dokument   •   2010-11-17 08:00 CET

Branschen räknar med en fortsatt hög efterfrågan på bemanningstjänster under fjärde kvartalet. Nästan 90 procent svarar att de tror att efterfrågan kommer att öka. Inte ett enda företag räknar med att efterfrågan kommer att minska. Enligt den säsongrensade serien i diagrammet har förväntningarna för det närmaste kvartalet inte varit högre sedan undersökningens start första kvartalet 2003.

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Bemanningsindikatorn kv 3 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Tredje kvartalet 2010 uppvisar den kraftigaste omsättningsökningen sedan mätningarna började. Omsättningen ökade med 39 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Utvecklingen överträffar de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången och hittills i år har bemanningsbranschen ökat med 22 procent jämfört med föregående år.

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Omsättningsstatistik 3 kv 2010

Dokument   •   2010-11-03 09:30 CET

Omsättningsutvecklingen för tredje kvartalet är rekordstor, den största sedan mätningarna startade 2001. Sammantaget har branschens omsättning ökat med 39 procent, vilket innebär att vi kan konstatera en ökning över branschens hela tjänsteutbud, yrkesområden och regioner.

Riksdagsenkät 2010

Riksdagsenkät 2010

Dokument   •   2010-09-08 08:00 CEST

Enligt Bemanningsföretagens senaste partienkät framkommer det att alla riksdagspartier vill att bemanningsbranschen i Sverige ska fungera enligt den svenska modellen med kollektivavtal. Alla partier utom Vänsterpartiet tycker också att bemanningsbranschen bidrar till svensk konkurrenskraft.

Omsättning första halvåret 2010

Omsättning första halvåret 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Förra året innebar en svacka för många bemanningsföretag. I synnerhet inom industrin. Innevarande år har hittills visat på en mycket positiv utveckling. Under kvartal två fakturerade branschens företag för en miljard kronor mer än motsvarande period förra året.

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Bemanningsindikatorn 2 kvartalet 2010

Dokument   •   2010-08-31 08:00 CEST

Efter en svag ökning under årets första kvartal uppvisar Bemanningsföretagens medlemsföretag en mycket stark utveckling under årets andra kvartal.1 Omsättningen ökade med 26 procent jämfört med andra kvartalet 2009. Utvecklingen är i linje med de starka utvecklingstal som uppvisades före konjunkturnedgången.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2010-08-25 09:52 CEST

De anställda inom bemanningsbranschen är en stolt yrkeskår. 3 av 4 bemanningsanställda blir väl bemötta av kundföretagen och deras anställda enligt en undersökning som presenteras i en ny rapport från Bemanningsföretagen. Bara 1 av 10 har behövt diskutera arbetsförhållandena med facket. 4 231 personer deltog i undersökningen.