Följ Bemanningsföretagen

Taggar

bemanningsföretagen

bemanning

arbetsmarknaden

rekrytering

personaluthyrning

omställning

Kärnbilder bemanningsbranschen

Kärnbilder bemanningsbranschen

Dokument   •   2014-06-24 00:01 CEST

Årsrapport bemanningsbranschen 2013

Årsrapport bemanningsbranschen 2013

Dokument   •   2014-03-18 16:24 CET

Årsrapport Bemanningsbranschen 2013, antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

Bemanningsindikatorn Q4 2013

Bemanningsindikatorn Q4 2013

Dokument   •   2014-03-05 10:38 CET

Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året. Se vår information på: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/en-vaexande-strategisk-hr-partner-foer-industri-och-samhaelle-968522

Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2014 - svar från Almega

Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2014 - svar från Almega

Bemanningsindikatorn Q3 2013

Bemanningsindikatorn Q3 2013

Dokument   •   2013-12-09 09:53 CET

Bemanningsindikatorn består av insamling och redovisning av branschstatistik för bemanningsföretag. Insamlingen sker på kvartalsbasis (4 gånger per år). Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden.

Regulations that stimulates job creation and protect workers

Om hinder för bemanningsbranschen kvarstår försvåras återhämtningen för den europeiska ekonomin. Detta skriver Eurociett, den europeiska branschorganisationen för bemanningsbranschen, i ett pressmeddelande. Man konstaterar att Sverige är ett av de länder där man inte infört artikel 4.1 som föreskriver att omotiverade hinder för inhyrning av bemanningspersonal inte får finnas.

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.

Bemanningsbarometern Q4 2012 - positiv ökning i sikte till årets slut

Företagens förväntningar för resterande 2012 pekar uppåt. Drygt hälften av företagen (63 %) ser en ökad efterfrågan. En fjärdedel förväntar sig oförändrat läge, medan 13 % ser en minskning i efterfrågan av bemanningstjänster. Nettotalet är 50. Samtidigt ser 38 % av företagen behov av nyanställningar. Knappt hälften tror sig bibehålla nuvarande personalstyrka, medan 14 % ser personalminskningar.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

Dokument   •   2012-09-10 08:00 CEST

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Bemanningsbarometern Q3 2012 - pekar uppåt

Dokument   •   2012-06-14 08:00 CEST

Utsikterna för de kommande tre månaderna är goda för företagen i branschen. Över 50 procent av företagen tror att efterfrågan på tjänsteutbudet ökar och att trenden med att hyra in mer personal kommer hålla i sig.

Bemanningsindikatorn Q1 2012

Bemanningsindikatorn Q1 2012

Dokument   •   2012-05-31 09:35 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en positiv utveckling under det första kvartalet 2012. Jämfört med samma period föregående år ökade omsättningen med 3 procent.

Bemanningsindikatorn Sammanfattning

Bemanningsindikatorn Sammanfattning

Dokument   •   2012-05-31 09:35 CEST

Bemanningsföretagens omsättningsutveckling för första kvartalet 2012

Antal anställda och penetrationsgrad i bemanningsbranschen 2011

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om total omsättning, antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2011, detta för att få en uppfattning om vad bemanningsbranschen omsätter samt hur många anställda den har. Av 431 medlemsföretag svarade 274, vilket innebär en svarsfrekvens på 64 procent. Totalt omsatte de 24,3 miljarder kronor under 2011.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2012-03-26 07:00 CEST

I denna studie har totalt 3 854 anställda på bemanningsföretag deltagit. De anställda har besvarat en enkät som skickades ut via företagen i början av december 2011. Det är andra gången vi genomfört Sveriges mest omfattande studie av de bemanningsanställdas situation.

Bemanningsbarometern Q2 2012, svagare efterfrågan på bemanningstjänster

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn  Q4 2011.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn Q4 2011.Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Bemanningsindikatorn Q4 2011

Dokument   •   2012-02-10 08:00 CET

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Åldersfördelning på antällda i bemanningsbranschen

I denna PM presenteras statistik över åldersfördelningen för de anställda i bemanningsbranschen i Sverige 2010. För att sätta denna statistik i relation till den övriga arbetsmarknaden jämförs siffrorna inledningsvis med genomsnittet för näringslivet som helhet.