Följ Bemanningsföretagen

Snabbspår för integration – vi är redo

Blogginlägg   •   Jul 02, 2015 10:02 CEST

Gårdagens seminarium i Almedalen handlade om nyanländas möjligheter att snabbt komma i jobb. Regeringen har kallat detta för snabbspåret. Det finns dock ett moment 22 inbyggt i processen som riskerar att skapa ett snigelspår istället.

Bemanningsföretagen har tagit fram avtalsförslag som vi under hösten ska jobba vidare med tillsammans med våra motparter. Först i tur står de 14 facken inom LO, med vilka vi initierade en arbetsgrupp i årets avtalsrörelse.

Vi har dock varit osäkra på vad regeringen avser bidra med i den så kallade trepartslösning som snabbspåret har presenterats som. Arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen (S) hade under seminariet inte några direkt konkreta idéer kring regeringens input, men var positiv till bemanningsbranschens höga organisationsgrad – som han önskade kunde återfinnas bland övriga branscher på arbetsmarknaden - och kollektivavtalsteckning och lovade på stående fot att föra vidare våra frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Företagen har hög kompetens
Företagsrepresentanterna Magdalena Nour, Adecco och Tobias Lindfors, Student Consulting beskrev målande de olika projekt de framgångsrikt jobbar med för att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland såväl unga som utlandsfödda. Tobias lyfte till exempel fram samarbete med föreningslivet som en arena för arbetssökanden att komma in i bra nätverk och sedan vidare ut i arbete. Magdalena berättade bland annat om Adeccos arbete med att hjälpa jobbsökande med mycket ringa erfarenhet i Malmös Rosengård. Mycket intressanta case var vi nog alla ense om. Vikten av fungerande lärlingssystem lyftes också fram.

Unionens samhällspolitiske chef Cecilia Beskow resonerade kring fackens ansvar att hjälpa olika grupper i jobb och också att bland gruppen nyanlända finns en mångfald av olika profiler – låg utbildning, hög utbildning, unga, äldre. Vi kan förstås inte dra alla dessa över en kam och tro att en lösning passar alla, påpekade hon. Detta vet och kan bemanningsbranschen om något. När affärsidén är att matcha människor till jobb, då kan man inte syssla med sådant som generaliseringar.

Politiken har viktig roll
Folkpartiets representant, riksdagsledamot Mats Persson, poängterade att den svenska arbetsmarknaden har många gamla regler och system. Han pekade på att RUT-systemet möjliggjort för nya grupper att få jobb och även starta eget. Se verkligheten som den är, sade Mats och menade vidare att politiken har en viktig roll att spela.

Avslutningsvis ställde dagens konferencier Martina Lind frågan om vad panelen ser om 5 år. Har vi lyckats skapa bra möjligheter för nyanlända att komma i jobb och etablera sig? Jag framhöll att bemanningsbranschen redan idag har ett bra track record Det är upp till politikerna att peka ut var de vill ha jobbet gjort och vilka resurser som ställs till förfogande om de vill snabba på etableringsprocesser. Politikerna har också bestämt att facken har mer eller mindre veto kring vilka branscher som kan jobba med att få olika grupper i jobb. Såväl yrkesintroduktion, snabbspårets integrationsanställning som matchningsanställningar ställer som villkor att det finns ett kollektivavtal som reglerar villkoren – alltså förutom de reguljära kollektivavtal som redan olika branscher har tecknat i vanlig ordning.

Moment 22
I bemanningsbranschen har det hittills varit trögt att få med facken på banan. Och regeringen gör ingenting innan facken gett grönt ljus. Och facken gör inget förrän regeringen säger vad som ska göras. Snacka om moment 22. Nåväl, inom några år har vi enligt Migrationsverket ytterligare cirka 400 000 nya potentiella arbetstagare.

Vi är redo – är någon annan det?

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Se seminariet här

Bifogade filer

PDF-dokument