Följ Kompetensföretagen

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Blogginlägg   •   Okt 08, 2015 09:23 CEST

Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp ”bemanning” har en tendens att associeras med. En mängd nya tjänster har utvecklats, en mängd nya yrkesområden har tillkommit och, inte minst, en mängd nya kunder har tillkommit. Uppdragen har blivit allt längre, allt komplexare och alltmer omfattande. Branschen griper över allt fler funktioner och levererar allt större lösningar på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är minst sagt den nya arbetsförmedlingen, men oändligt mycket mer än det.

Jag har tidigare i år skrivit om utvecklingen av tjänster som MSP och RPO som redan flera av medlemsföretagen, stora som små, erbjuder sina kunder. Branschen är den pålitligaste leverantören av omställningstjänster och den mest kapabla vid matchning och rekrytering. Den blir en allt mer kritisk komponent för att den svenska vårdapparaten och en mängd andra offentliga tjänster ska fungera Uppdragen blir allt längre och mer omfattande, och branschen skapar sig en allt viktigare position ur internationellt hänseende, där globala kundföretag nu vänder sig till globala bemanningsföretag inför en eventuell etablering eller affär i landet.

Att vara företrädare för en bransch i ständig framkant och utveckling är en spännande förmån. Vi kan inte längre tala om förutsägbara konjunkturcykler eller hur arbetsmarknaden kommer att se ut om tio eller ens fem år. Vi har med knapp nöd vant oss vid globaliseringen, och redan står digitaliseringen i farstun. Med den kommer jobb att försvinna, nya tillkomma och framförallt kommer den globala konkurrensen att hårdna. På denna alltmer snabbrörliga arbetsmarknad skapar, utvecklar och bevarar bemanningsbranschen arbetstillfällen under de trygga anställningsformer som tillämpas i Sverige. Att befinna sig i bemanningsbranschen är alltså att befinna sig i kärnan av arbetsmarknadens ekosystem och utvecklingsnavet för Sveriges framtid. Och det smäller rätt högt i min mening.

Henrik Bäckström 
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument