Följ Bemanningsföretagen

Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

Blogginlägg   •   Apr 30, 2015 12:48 CEST

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med de 14 förbunden inom LO. Som en följd av det nya avtalet kommer parterna nu att träffa regeringen för att ytterligare konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

Bemanningsbranschen är den bransch i Sverige som volymmässigt kan ge det tyngsta bidraget i fråga om jobb till nyanlända. Orsakerna är delvis mycket pragmatiska och består bland annat i att medlemsföretagen, vars spetskompetens består av matchning, verkar under kollektivavtal som omfattar yrken och jobb för tre miljoner anställda i privat och offentlig sektor. Branschen är statistiskt sett den främsta i landet när det kommer till att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden in på densamma.

Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

  • Bemanningsföretagen har centrala kollektivavtal med LO:s samtliga 14 fack, samt Unionen och Akademikerförbunden. Därtill med Läkarförbundet samt vårdförbundet
  • Bemanningsbranschen spänner över hela arbetsmarknaden och alla yrkesgrupper
  • Bemanningsföretagens medlemmar är verksamma inom bemanning, rekrytering och omställning med matchning som spetskompetens, och de besitter en ojämförbar kunskap om svensk arbetsmarknad
  • Andelen personer med ickeeuropeisk bakgrund som jobbar inom bemanning är 63 % högre än andelen på den totala arbetsmarknaden

Så om man drar linjer mellan punkterna ovan framträder bilden av den starkaste motorn för integration på den svenska arbetsmarknaden – bemanningsbranschen.

Med detta tillönskar jag ett trevligt helgfirande!

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument